Niet kunnen beschikken over jouw voertuig

Je betaalt geen wegenbelasting als je buiten jouw schuld niet meer kunt beschikken over jouw voertuig en schorsen van het kenteken niet mogelijk is.

Onder voorwaarden wordt geen wegenbelasting geheven en betaalde wegenbelasting terugbetaald als het motorrijtuig:

  • is gestolen of wordt vermist
  • technisch total loss is
  • door een overheidsinstantie in beslag is genomen
  • verbeurd is verklaard

Voorwaarden bij diefstal

Je moet de diefstal of de vermissing van het voertuig melden bij de politie en de politie moet dit (laten) registreren in het kentekenregister.

Voorwaarden bij total loss

Je moet aangeven waarom het niet mogelijk is het kenteken ongeldig te laten verklaren. Verder moet je met bescheiden aantonen dat de auto technisch total loss is. Deze regeling geldt niet als de auto economisch total loss is.
Een auto is technisch total loss als het niet meer mogelijk is deze te repareren. Bij economisch total loss is reparatie wel mogelijk, maar zijn de reparatiekosten te hoog gezien de waarde van de auto.

Voorwaarden bij inbeslagneming

Je mag niet beschikken over het kentekenbewijs zodat je het kenteken niet kunt schorsen. Verder moet

  • je aan de hand van officiële papieren kunnen aantonen dat het voertuig in beslag is genomen
  • de termijn van inbeslagneming langer zijn dan één maand; je hebt geen invloed op deze termijn
  • de overheidsinstantie bepalen of en wanneer de inbeslagneming wordt beëindigd
  • je de inspecteur informeren over het einde van de inbeslagneming

Na één jaar moet je eventueel aantonen dat het motorrijtuig nog steeds in beslag is genomen.

Voorwaarden bij verbeurdverklaring

Je moet aangeven waarom het niet mogelijk is het kenteken ongeldig te laten verklaren. Verder moet je met bescheiden aantonen dat de auto verbeurd verklaard is.

Hoe te handelen

Je hoeft niets te doen als de auto gestolen of vermist is. De aantekening in het kentekenregister leidt automatisch tot teruggaaf van belasting.

In de andere gevallen moet je een schriftelijk verzoek met de vereiste papieren indienen bij de inspecteur motorrijtuigenbelasting (Belastingdienst/Centrale administratie/Autoheffingen, Postbus 9047, 7300 GJ  Apeldoorn). De inspecteur beslist op het verzoek met een beschikking, waartegen je eventueel bezwaar kunt aantekenen. Als de situatie zich niet meer voordoet moet je de inspecteur informeren, waarna de belastingheffing wordt hervat.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder