Tarieven van wegenbelasting

Er zijn verschillende wegenbelastingtarieven voor personen- bestel- en vrachtauto's.

Je kunt zelf een tarief berekenen via de website van de Belastingdienst. Daarnaast zijn er tarieven voor winkelwagens, kampeerauto's, motoren en autobussen. Alle tarieven worden jaarlijks aangepast aan de inflatie.
Je kunt de belasting betalen voor een tijdvak van drie maanden of voor een jaar. Bij betaling voor een jaar wordt een korting verleend van € 12. Deze korting is in de tarieven verwerkt.

Het tarief voor de bestelauto wordt uitsluitend toegepast als de auto voldoet aan de inrichtingseisen die de belastingwetten stellen. Een bestelauto die niet aan deze eisen voldoet, bijvoorbeeld bij invoer van een (gebruikte) bestelauto, wordt belast als personenauto. 

Tariefaanpassing

Een tariefaanpassing wordt toegepast vanaf het eerste tijdvak na de ingangsdatum van de aanpassing. Een tijdvak omvat een periode van drie maanden. Het begin van een tijdvak is afhankelijk van de datum van afgifte van deel Ia (oud: deel I) van het kentekenbewijs.

Voorbeeld:

Als het kentekenbewijs is afgegeven op 6 maart, dan beginnen de tijdvakken op 6 maart, 6 juni, 6 september en 6 december.
Betaal je de belasting voor een jaar, dan ontvang je bij een tariefverhoging een aanvullende acceptgiro. Deze is voor de komende tijdvakken tot de datum waarop je de belasting jaarlijks betaalt.

Bestelauto's van ondernemers

Het tarief voor de zakelijke gebruiker wordt automatisch toegepast voor ondernemers. Ondernemer is volgens de Wet omzetbelasting: 'een ieder die een bedrijf (of beroep) zelfstandig uitoefent'. Ook ondernemers die niet btw-plichtig zijn zoals landbouwbedrijven of verzekeringsmaatschappijen kunnen ondernemer zijn. Het ondernemerstarief wordt toegepast als

 • je bij de belastingdienst voor de omzetbelasting staat geregistreerd als ondernemer en in het bezit bent van een btw-nummer
 • de auto op naam van uw bedrijf staat geregistreerd; de auto hoeft niet op de balans van het bedrijf te staan
 • je de bestelauto meer dan 10 procent van de jaarlijks gereden kilometers voor het bedrijf gebruikt

Het ondernemerstarief geldt ook voor bestelauto's van lease- en verhuurbedrijven. Publiekrechtelijke (overheids-)lichamen zijn wel zakelijke gebruikers van bestelauto's maar voldoen in veel gevallen niet aan bovenstaande eisen.

Wijziging tarief

Je betaalt het hogere belastingtarief voor bestelauto's als de kentekenhouder geen ondernemer meer is of de bestelauto niet meer in belangrijke mate voor het bedrijf gebruikt. Hiervan is onder andere sprake bij

 • de overheveling van de bestelauto naar het privévermogen
 • het staken van de bedrijfsvoering
 • verkoop van de onderneming

Je betaalt het tarief voor personenauto's (dus niet dat van het gebruik van de bestelauto door een particulier!) als de bestelauto niet meer voldoet aan de inrichtingseisen van de belastingwetten.

Bestelauto's van verhuurbedrijven

Bij verhuur van een bestelauto door een verhuurbedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen verhuur voor kortere en op langere tijd.

Wegenbelasting bij verhuur voor maximaal vier weken

Het ondernemerstarief wordt toegepast als de bestelauto voor een tijdvak van niet meer dan vier weken wordt verhuurd. Deze periode wordt verminderd met daaraan voorafgaande aansluitende periodes waarin enige bestelauto door de verhuurder aan de huurder ter beschikking is gesteld.

De verhuurder moet in zijn administratie opnemen:

 • de naam en het adres van de huurder
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder
 • een kopie van het huurcontract, waaruit naast de gegevens van de huurder, het kenteken van de bestelauto en de duur van de verhuur blijken

Wegenbelasting bij verhuur voor meer dan vier weken

Bij lease of verhuur voor meer dan vier weken moet de verhuurder het tarief voor particuliere bestelauto's betalen, tenzij de huurder ondernemer is en de bestelauto meer dan bijkomstig in zijn onderneming gebruikt. De verhuurder moet in zijn administratie opnemen

 • de naam en het adres van de huurder
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder
 • een kopie van het huurcontract, waaruit naast de gegevens van de huurder, het kenteken van de bestelauto en de duur van de verhuur blijken
 • het btw-nummer van de huurder en een afdruk van de verificatie van dit nummer uit het Europese datasysteem van btw-nummers

De ondernemer

De huurder moet verklaren dat hij ondernemer is. Ondernemer is volgens de Wet omzetbelasting: 'een ieder die een bedrijf (of beroep) zelfstandig uitoefent'. Ook ondernemers die niet btw-plichtig zijn zoals landbouwbedrijven of verzekeringsmaatschappijen kunnen ondernemer zijn. Het ondernemerstarief wordt toegepast als

 • de huurder bij de belastingdienst voor de omzetbelasting staat geregistreerd als ondernemer en in het bezit is van een btw-nummer
 • de auto op naam van de huurder bedrijf staat geregistreerd; de auto hoeft niet op de balans van het bedrijf te staan
 • de huurder de bestelauto meer dan 10 procent van de jaarlijks gereden kilometers voor het bedrijf gebruikt

Publiekrechtelijke (overheids-)lichamen zijn wel zakelijke gebruikers van bestelauto's maar voldoen in veel gevallen niet aan bovenstaande eisen.

Tarief handelaarskenteken

Voor een handelaarskenteken betaal je het tarief voor een personenauto van 1000 kg, zonder brandstoftoeslag.

Gewicht bij rolstoelvervoer

De wegenbelasting wordt niet berekend over het gewicht van een installatie voor het verplaatsen of vastzetten van een rolstoel.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder