De stem van handel en logistiek

Leestijd: 10 minuten

Het maatschappelijk belang van handel en logistiek voor een welvarend Nederland is groot. Ziekenhuizen, fabrieken, culturele instellingen en winkels zijn allemaal afhankelijk van een efficiënt werkend logistiek systeem. En daarmee ook vele banen.

Onze tien punten voor handel en logistiek dragen bij aan een sterk Nederland in een sterk Europa.

 

Alleen de export al is goed voor 2,3 miljoen directe en indirecte voltijdbanen. 91 procent van de exporteurs is mkb-ondernemer. Juist deze ondernemers blinken uit in innovatie en velen ondernemen wereldwijd. Juist om die reden zijn handelsverdragen en eenduidige (internationale) handelsregels belangrijk.

Maar internationale handel kan niet zonder een goed werkend logistiek systeem. Goede infrastructuur, de mogelijkheid tot efficiënte vrachtafhandeling op de (lucht)havens en het gebruik van data en digitalisering zijn hiervoor onontbeerlijk.

10 punten

evofenedex heeft tien punten opgesteld die de handel en logistiek een stevige impuls geven en daardoor een volgend kabinet kunnen helpen de economie te laten herstellen en te groeien. Alle politieke partijen hebben deze punten ontvangen.

 

Coronacrisis

Door de coronacrisis beseffen we nog eens extra dat handel en logistiek cruciaal zijn voor Nederland. De beschikbaarheid van levensmiddelen en medische hulpmiddelen stond onder druk, maar juist door een efficiënt logistiek systeem bleef Nederland doordraaien. De crisis liet eens te meer zien hoe sterk Nederland verbonden is met Europa en de rest van de wereld. De tien punten beperken zich daarom niet tot alleen Nederland.

De 10 punten

Voorbeeld cases

10 keer beter brochure

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder