Enig document

Het Enig Document (ED) wordt enkel nog gebruikt indien de noodprocedure van toepassing is.

Sinds 1 januari 1988 wordt in de EU gebruik gemaakt van het zogenaamd Enig Document (ED). Voor die tijd had iedere lidstaat zijn eigen douanedocumenten. De invoering van het ED betekende dan ook een forse stap in de richting van de harmonisatie van douaneprocedures in de EU. Het Enig document werd gebruikt voor de volgende aangiften:

  • Invoer
  • Plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots
  • Plaatsing onder de regeling actieve veredeling
  • Plaatsing onder de regeling passieve veredeling
  • Communautair Unie douanevervoer, bij storing van het systeem transit
  • Uitvoer

Sinds de DWU kunnen aangiften enkel nog elektronisch worden ingediend bij douane. Het formulier ED wordt enkel nog gebruikt indien de noodprocedure van toepassing is. In 2016 is het aangiftesysteem Douane Sagitta Uitvoer (DSU) vervangen door AGS .De gegevens die in de geautomatiseerde systemen gebruikt worden zijn gelijk aan de gegevens die in de 'papieren' aangifte met het Enig Document gebruikt worden.

Nuttige links

Toelichting op het Enig Document
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024291/2016-08-26#BijlageVI

Aangiftesysteem AGS
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/aangiftesysteem_ags/

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder