Toelichting ADN

Net als in het ADR kan elke staat die is aangesloten bij het ADN het initiatief nemen een multilaterale overeenkomst op te stellen over een voorschrift dat afwijkt van de ADN-regels. Vaak gaat het om een voorschrift dat al kan worden toegepast vooruitlopend op een wijziging in het ADN.

Op de website van de Unece staat een actueel overzicht van alle multilaterale overeenkomsten met de landen die de overeenkomst hebben ondertekend.

 

Ook de actuele ADN voorschriften vind je op de UNECE website.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder