CFR

Cost and Freight

Cost and Freight

KOSTEN EN VRACHT (overeengekomen bestemmingshaven)

De verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de haven van bestemming te brengen. Het risico wordt echter overgedragen aan de koper zodra de goederen op het schip zijn geladen (bij het gebruik van de ICC Incoterms® 2020 is dit bij het passeren van de reling van het schip). Verzekering voor de goederen is NIET inbegrepen. Ook het onderscheid tussen de bestemmingshaven en de verschepingshaven is bij CFR belangrijk. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven - de koper zou moeten informeren of de CFR-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.
Deze term heette vroeger CNF (C & F).
CFR is een maritieme conditie en kan minder geschikt zijn voor containervervoer.

Kenmerken

 • Levering
  De verkoper moet de goederen afleveren aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.
 • Transportrisico
  Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf het passeren van de scheepsreling in de verschepingshaven voor rekening van de koper.
 • Transportkosten
  De kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper sluit dus een vervoerovereenkomst af voor transport naar de bestemmingshaven. Wanneer de goederen op de kade van de bestemmingshaven staan, is verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.
 • Douaneformaliteiten
  De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.
 • Transportverzekering
  Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
 • Toevoeging plaats van levering
  Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CFR is dit aangegeven met: … named port of destination (… overeengekomen bestemmingshaven).

  Exporteren zonder verrassingen met de juiste ICC Incoterms® 2020

  Wij hebben een helpdesk met de praktische kennis in huis. Zo kunnen wij je adviseren welke Incoterm®-conditite je moet toepassen.
  Lees verder ›

  Onze ledenadviseur Alice
  Contact

  Vragen over internationaal ondernemen?

  Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder