Delivered at Place Unloaded

In de ICC Incoterms® 2020 regel DPU zijn de levering en aankomst op bestemming derhalve hetzelfde.

Geleverd ter bestemming en gelost. De verkoper draagt alle risico’s met betrekking tot het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming.

Kenmerken

 • Levering
  De verkoper moet de goederen lossen van het aankomende vervoermiddel en vervolgens ter beschikking stellen van de koper op een overeengekomen plaats van bestemming of overeengekomen punt in die plaats.
 • Transportrisico
  Het risico van schade is na de levering in de afgesproken terminal voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper dit risico.
 • Transportkosten
  De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming, inclusief lossingskosten, zijn voor rekening van de verkoper. Doorvervoer is voor rekening van de koper.
   
 • Douaneformaliteiten
  De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.
   
 • Transportverzekering
  Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
   
 • Toevoeging plaats van levering
  Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. 

Exporteren zonder verrassingen met de juiste ICC Incoterms® 2020

Wij hebben een helpdesk met de praktische kennis in huis. Zo kunnen wij je adviseren welke Incoterm®-conditite je moet toepassen.
Lees verder ›

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder