Waar mag je in de toekomst niet meer met vracht- of bestelauto met uitstoot komen?

Bekijk hier het overzicht van gemeenten die een zero-emissiezone willen instellen

Update: 12-1-2021 In 2018 zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Eén van de maatregelen is het invoeren van zero-emissie stadslogistiek (ZES) vanaf 2025 in 30 tot 40 grootste gemeenten in Nederland. In het najaar van 2020 hebben de overheid, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waaronder evofenedex, gemeenten en de Natuur en milieufederaties een akkoord gesloten over de uniforme randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie. Meer informatie over deze afspraken is hier te vinden.

Vanaf 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid om een aparte zero-emissiezone in te stellen. Alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s mogen deze zone binnenrijden. Uitgangspunt voor de omvang van een zero emissiezone die een gemeente kan instellen is dat dit het stadscentrum plus de omliggende wijken betreft.

Welke steden voeren een zero-emissiezone in?

Zero emissiezones worden ingevoerd in 30 tot 40 grootste gemeenten in Nederland. Onderstaand de stand van zaken bij de invoering van deze zones bij deze gemeenten. Een gemeente moet minimaal 4 jaar van tevoren aangeven hoe een zero-emissiezone er uit komt te zien, en welke stappen er in de tussentijd genomen worden om dit te realiseren. Bekijk het overzicht van steden die zich verbonden hebben aan de inrichting van een zero-emissiezone. Click op de onderstreepte steden voor meer informatie over de zero-emissie zone.

Gemeenten
Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Breda
Delft
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Emmen
Enschede
Gouda
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Heerlen
Helmond
Hengelo
's-Hertogenbosch
Hilversum
Hoorn
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Maastricht
Nijmegen
Oss
Roosendaal
Rotterdam
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Utrecht
Venlo
Zaanstad
Zoetermeer
Zwolle

In het volgende overzicht wordt weergegeven wat de stand van zaken is met de invoering van de zero-emissiezones. Momenteel zijn er zes gemeenten die al een (principe) besluit hebben genomen inclusief de omvang van de zero-emissiezone. Een twintigtal gemeenten is van plan dat in de eerste maanden van 2021 te gaan doen. 

plattegrond
 

 

overzicht_q1