Hoe wordt de CO2-uitstoot berekend?

In deze beschrijving gaan we alleen in op de CO2-uitstoot op basis van brandstofverbruik voor wegvervoer. Hierbij laten we biodiesel, gas en stookolie buiten beschouwing. Scheikundig kan uitgerekend worden hoeveel CO2 er vrijkomt bij de verbranding van een liter diesel of benzine:

Diesel

Een liter diesel weegt 835 gram. Daarvan is 720 gram koolstof (C). Om deze te verbranden (en om te zetten in CO2) is 1920 gram zuurstof (O2) nodig. Deze 2 waarden kun je bij elkaar optellen: 720 + 1920 = 2640 gram CO2. Zo stoot een liter diesel afgerond 2,6 kilogram CO2 uit. Maar om diesel te winnen en geschikt te maken voor gebruik is ook energie nodig. Tellen we dit mee, dan veroorzaakt een liter diesel 3,23 kilogram CO2.

Benzine

Een liter benzine weegt 750 gram. Ongeveer 652 gram daarvan is koolstof (C). Om deze te verbranden, is 1740 gram zuurstof (O2) nodig. Per liter benzine stoot je dus 652 + 1740 = 2392 gram (2,4 kilogram afgerond) CO2 uit. Tellen we ook in dit geval het energieverbruik van de winning en het geschikt maken voor gebruik mee, dan bedraagt de CO2-uitstoot van een liter benzine 2,88 kilogram.

CO2-uitstoot over de volledige productieketen van brandstof

De well-to-wheel benadering wordt gebruikt om aan te geven dat CO2-emissies niet alleen vrijkomen bij het verbrandingsproces in het voertuig (wheel). Hierbij wordt  ook de CO2-uitstoot tijdens de winning, raffinage en transport meegerekend. Letterlijk vanaf het moment dat het de bron (well) verlaat. Want er is ook energie nodig voor het vervaardigen en transporteren van brandstoffen.

Vanuit milieuoogpunt geeft een well-to-wheel benadering dus een compleet beeld van de milieuprestaties van een brandstofsoort of aandrijftechniek en daarmee van de milieuvriendelijkheid ervan. Well-to-wheel wordt onderverdeeld in 2 delen, namelijk het well-to-tank gedeelte en het tank-to-wheel gedeelte:

Well-to-tank

Dit zijn de emissies die vrijkomen tijdens de winning, het transport en raffinageproces van brandstoffen, of bij de productie en het transport van elektriciteit (bron tot brandstoftank).

Tank-to-wheel

Dit zijn de emissies die ontstaan door verbranding van brandstof tijdens het gebruik van het voertuig. Vaak met inbegrip van slijtage-emissies (fijnstof), die ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig (brandstoftank tot wiel).

Well-to-wheel

Het totaal van well-to-tank en tank-to-wheel emissies (bron tot wiel).

De emissies die vrijkomen bij de productie, onderhoud en sloop van een voertuig, worden berekend in een Life Cycle Analysis (LCA). Deze worden nu vaak niet meegenomen in beschouwingen, maar worden met de komst van nieuwe technieken zoals batterijen en hogedruktanks steeds belangrijker.

Duurzaamheidsscan

De gratis online Duurzaamheidsscan van evofenedex helpt jouw bedrijf duurzamer te worden. Je krijgt tijdens het invullen al direct duurzame tips en informatie om je duurzaamheidskennis te vergroten. Na het doorlopen van de scan ontvang je een aanvullend rapport.