Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

De subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is op 15 maart 2021 van start gegaan.

Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zijn website. Met deze regeling kan een ondernemer maximaal 5000 euro vergoed krijgen bij de aanschaf van een bestelauto zonder CO2-uitstoot. Dit kan een stekker-elektrisch of een waterstof-elektrisch aangedreven voertuig zijn.

Met deze subsidieregeling komt de rijksoverheid vooral ondernemers tegemoet, die bedrijfsactiviteiten uitvoeren in de steden. Vanaf 2025 voeren namelijk de 30 tot 40 grootste gemeentes een zero-emissiezone in. De regeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Aan de regeling worden diverse voorwaarden gesteld. Zoals het type voertuig waarvoor bedrijven subsidie kunnen krijgen en het maximumbedrag dat een bedrijf kan ontvangen.

Type bedrijfsauto’s

RVO noemt 4 bedrijfsauto’s die in aanmerking komen voor de subsidie:

  1. Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto's die alleen rijden door een elektromotor en vallen onder de voertuigcategorieën N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4250 kilogram. Dit mogen bijvoorbeeld stekker-elektrisch of waterstof-elektrisch aangedreven auto’s zijn;
  2. De netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of verkoopprijs (voertuigcategorie N2) van de bedrijfsauto's moet hoger zijn dan 20.000 euro;
  3. Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s van voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP-actieradius van minimaal 100 kilometer;
  4. oor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4250 kilogram), geldt geen minimale actieradius waaraan de auto moet voldoen.

Budget en bedragen

Het totaal aan te vragen subsidiebudget voor 2021 is 22 miljoen euro. Aan het aan te vragen bedrag zijn 2 voorwaarden verbonden:

  1. Voertuigcategorie N1: de subsidie bedraagt 10 procent van de netto catalogusprijs tot een maximum van 5000 euro voor iedere bedrijfsauto;
  2. Voertuigcategorie N2 (maximumgewicht tot 4250 kilogram): de subsidie bedraagt 10 procent van de verkoopprijs zonder btw, zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van 5000 euro voor iedere bedrijfsauto.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie kun je hier terecht.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder