Toegangseisen zero-emissiezones

In het najaar van 2020 hebben de rijksoverheid, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven - waaronder evofenedex, gemeenten en natuur- en milieufederaties - een akkoord gesloten over de uniforme randvoorwaarden voor het realiseren van zero-emissiezones.

In deze Landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is een aantal afspraken gemaakt over de toegangseisen die in heel Nederland gaan gelden voor de zero-emissiezones:
 

  1.  Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten in de Zero-Emissie Stadslogistiek-zones (ZES-zones) emissievrij zijn;
  2. Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk (tot 1 januari 2030) toegang tot de ZES-zones, als deze daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden;
  3. Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 in de ZES-zones emissievrij zijn;
  4. Gemeentes kunnen een ontheffing verlenen op grond van een hardheidsclausule. Deze ontheffing kan ingezet worden voor gevallen waarbij een voortijdige investering niet proportioneel is, en ondernemers - in afwijking van de landelijke toegangseisen - meer tijd nodig hebben om de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s te maken;
  5. Bakwagens Euro-VI die na 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die na 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone;
  6. Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zones;
  7. Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zones.

De gehele Landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is te vinden op deze pagina van de rijksoverheid.
 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder