Arbeidsmiddelen moeten normaal gesproken dagelijks voor en tijdens het gebruik door chauffeurs worden gecheckt. Arbeidsmiddelen die slijten en hierdoor kunnen leiden tot gevaarlijke situaties moeten ook periodiek gekeurd en eventueel beproefd worden. Dit geldt onder andere voor de laadklep. In de praktijk betekent periodiek ten minste 1 keer per jaar.

Keuring

De keuring moet plaatsvinden door een deskundig persoon. Als uw bedrijf de nodige apparatuur en deskundigheid heeft, kunt u deze keuring zelf uitvoeren.

De deskundige moet:

  • vakbekwaam zijn
  • de afkeurcriteria en afkeurmaatstaven kennen
  • inzicht in en ervaring met de gebruiksomstandigheden hebben

De bewijzen van de keuring/beproeving moeten in de vrachtauto aanwezig zijn en op verzoek van de controleur getoond worden.

Keuringsinstellingen

Dealers van de Truck Dealer Associatie hebben een formulier ontwikkeld voor het uitvoeren en vastleggen van laadklepinspecties.

De RAI/FOCWA heeft een LPK-Keurmerk (Laadkleppen Periodieke Keuring) ontwikkeld waarmee garages de keuring kunnen uitvoeren.