Logistieke dienstverleners en de belastingplicht

Logistieke dienstverleners werken in opdracht van andere bedrijven. Zij pakken binnenkomende zendingen, al dan niet onder douanetoezicht, om en voorzien ze van de bedrijfsverpakking van de opdrachtgever (value added logistics).

Transporteurs zijn nooit belastingplichtig voor de verpakkingenbelasting. Logistieke dienstverleners kunnen dat wel zijn.

In de wet (artikel 80, lid f) is namelijk vastgelegd, dat als importeur de partij wordt gezien die, vanuit het buitenland in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, de beschikking verkrijgt over deze verpakte producten.

Dat betekent dat de logistieke dienstverlener belastingplichtig is op het moment dat hij goederen uitpakt die afkomstig zijn uit het buitenland. De logistieke dienstverlener zal zich ontdoen van het verpakkingsafval dat in zijn bedrijf ontstaat en waarover hij belastingplichtig is. Dit geldt vanaf 1 januari 2008. De Belastingdienst beraadt zich nog op dit punt.

Toegevoegde verpakkingen door de logistieke dienstverlener

Nederlands bedrijf A besteedt de assemblage, het verpakken, en de distributie van goederen uit aan de Nederlandse logistieke dienstverlener B. Wie is belastingplichtig voor de toegevoegde verpakkingen?

A is belastingplichtig voor alle verpakkingsmaterialen die B toevoegt. Op logistieke diensverleners die verpakkingsmaterialen toevoegen is de regeling van de loonverpakker (artikel 83, lid 3) van toepassing.

 

Verpakkingsafval waarvan de logistieke dienstverlener zich ontdoet

Bedrijf A besteedt de assemblage, het verpakken, en de distributie van goederen uit aan de Nederlandse logistieke dienstverlener B. Wie is belastingplichtig voor de toegevoegde verpakkingen?

Bepalend voor dit geval is of de logistieke dienstverlener als eerste de beschikking krijgt over goederen, komend vanuit het buitenland, die hij uitpakt in Nederland. In dat geval is de logistieke dienstverlener belastingplichtig over het verpakkingsafval dat ontstaat bij het uitpakken en waarvan hij zich vervolgens ontdoet. De Belastingdienst beraadt zich nog op dit punt.

Wie doet de aangifte, de franchisegever of franchisenemer?

De franchisegever is vergelijkbaar is met een zelfstandige ondernemer, en dus met een producent/importeur in de zin van de verpakkingenbelasting. Voor alle duidelijkheid: franchisenemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten. Zij zijn belastingplichtig als elk ander bedrijf en kunnen gezien worden als afnemer van de franchisegever.