Leestijd 2 minuten

25-02-2022  De inval van Rusland in Oekraïne levert veel onrust op bij Nederlandse handelsbedrijven die zaken doen met ondernemers in Oekraïne en/of daar vestigingen met medewerkers hebben. De onzekerheid is groot en ondernemers willen graag in actie komen vanuit humanitair oogpunt en goed werkgeverschap.

Er komen berichten binnen over werknemers die het land niet uitkunnen, die vast zitten op schepen, die opgeroepen worden voor dienstplicht. De verhalen zijn hartverscheurend, ook als het gaat om familie die zich in oorlogsgebied bevindt. Het gevoel overheerst dat je snel moet handelen. Om te voorkomen dat mensen met de handen in het haar zitten of juist te snel beslissingen nemen, is het goed om de volgende tips mee te nemen in je aanpak. 
In tijden van oorlog adviseert evofenedex de leden om terug te vallen op de vijf principes van crisismanagement. Op die manier kan je schadelijke gevolgen zoveel mogelijk beperken en waarborg je dat behoeften van getroffenen aandacht krijgen. 

  1. Mensen zijn geneigd zich tijdens een crisissituatie te richten op overleven. De huidige situatie leidt ook tot stress en onzekerheid onder de medewerkers. Het is belangrijk om hiervoor begrip en medeleven te tonen. Vraag aan de medewerkers wat ze nodig hebben, maak een inventarisatie van wat mogelijk is en probeer dat te regelen. 
  2. Verlammen of stilvallen is een van de grote valkuilen. Onderneem dus waar mogelijk actie. Let wel op, want paniekvoetbal is het laatste wat je nu moet spelen. Niets doen zorgt dat je cruciale tijd verspilt, maar stel de juiste vragen over wat er nu nodig is en wat jij en je medewerkers kunnen bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld ook humanitaire hulp zijn. 
  3. Stel heldere communicatielijnen met de medewerkers op waarin je goed en eerlijk spreekt over en luistert naar de behoeften van de medewerkers. Houd je aan die afspraken en zorg dat er geen ruis op de lijn ontstaat. 
  4. Stel een team samen wat uit verschillende experts bestaat die beschikbare informatie snel en effectief kunnen verzamelen. Zij werken als filter en kunnen de juiste context toevoegen voordat je besluiten neemt. Communiceer met de betrokken medewerkers zo eerlijk, open en zo vaak mogelijk over de ontwikkelingen.
  5. Zorg intern voor heldere afspraken over aanspreekpunten, communicatie, rolverdeling en (indien van toepassing) de beslissingsbevoegdheden en handel daarnaar. Baken ook af wie waarvoor niet verantwoordelijk is.

Duidelijk moet zijn dat dit slechts een richtlijn is. Benader ieder geval op zich, er is geen allesomvattende of generieke aanpak mogelijk. Toon compassie, bemoei je er persoonlijk mee en biedt hulp vanuit oprechte overtuiging. Het hoeft jou niets op te leveren, direct of indirect. Op lange termijn draagt goed crisismanagement bij aan betrokkenheid en loyaliteit, maar dat mag in een oorlogssituatie nooit een drijfveer zijn.