Het verkennen van de markt en de specifieke regels die gelden voor de producten kunnen heel divers zijn. Zo stellen landen eisen aan producten of de wijze van invoer. Eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid zijn geen uitzondering. Ook kunnen er handelspolitieke maatregelen gelden om eigen markten te beschermen. Politieke maatregelen in de vorm van sancties kunnen ook door organisaties als de VN worden opgelegd. Bij het internationaal zakendoen is het van het grootste belang om deze regels te kennen en daarmee te kunnen omgaan. Er zijn verschillende wijze deze gegevens verzameld kunnen worden.

Export

Exportinformatie per land kunt u verkrijgen via de EVD. De EVD houdt voor Nederlandse ondernemers markten over de hele wereld in de gaten. De EVD beschikt daartoe over eigen landenspecialisten en maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van Nederlandse Ambassades. Via de EVD kunt u informatie opvragen over de markt in een specifiek land en voor specifieke sectoren. Deze informatie is nagenoeg altijd gratis verkrijgbaar. Verder kunnen zij helpen bij het nagaan of er specifieke regels zijn voor de handel met een bepaald land.

Als u reeds vermoed dat er aanvullende eisen kunnen zijn aan de handel met een land kunt u voor export buiten de EU kijken op de Market Access Database. Deze database biedt de mogelijkheid per land na te gaan wat de regels zijn en welke afspraken de EU heeft gemaakt met het land van bestemming. Hierin zijn ook alle Preferential Trade Agreements meegenomen. In het hoofdstuk Douane en Handelspolitiek is daar meer over te vinden.

Voor het aanvragen van vergunningen die nodig kunnen zijn bij de export kunt u zich wenden tot de Centrale Dienst In- en Uitvoer.

Import

Bij import heeft u te maken met de regels van de Europese Unie. Ook de EU neemt namelijk handelspolitieke maatregelen en stelt eisen aan de veiligheid van het product en de gevolgen voor de gezondheid. Ook hierbij is het dus van het grootste belang om de regels die gelden in de EU te kennen en te kunnen toepassen. De regels zijn te vinden via de GN-code van het product. Via het overzicht gebruikerstarief van de douane kunt u achterhalen wat het tarief van invoerrechten is en vindt u (overzichten van) andere regelingen betreffende de in- en uitvoer van goederen, voor zover deze betrekking hebben op belastingen, landbouwheffingen en -restituties en/of zijn afgestemd op de onderscheidingen van de naamlijst van goederen van het tarief. Het gebruikstarief bevat een verzameling van wettelijke bepalingen en voorschriften die bij in- en (weder) uitvoer van goederen van toepassing zijn. Deze verzameling bezit op zich geen wettelijke kracht, maar is ter vergemakkelijking van het gebruik samengesteld.

EVO kan u helpen bij alle overige logistiek gerelateerde vragen over de im- en export van goederen.