Als gevolg van de inspanningen voor een verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke omgeving is op 24 maart 2006 een convenant ondertekend door een aantal gemeenten, ministeries en brancheorganisaties. In dit convenant zijn partijen overeengekomen te streven naar toename van de inzet van schone en stille voertuigen en slimme stadsdistributie. Hierbij kan worden gedacht extra stopplaatsen voor laden/lossen, gebruik busbaan, verruiming van venstertijden en dergelijke.

1 januari 2010

In het in 2006 ondertekende convenant is afgesproken om in verschillende fases voertuigen met bepaalde euroklassen te weren. 1 januari 2010 is een van de peildata waarop de eisen van de milieuzones worden aangescherpt.
Per 1 januari 2010 geldt in steden met een Milieuzone:

  • geen toegang voertuigen (>3500 kg) die zijn voorzien van een Euro 0, 1, 2, 3 motor
  • vanaf 1 januari 2010 alleen nog toegang voor voertuigen (>3500 kg) met Euro 4 of hoger

(hierbij is afgesproken dat van 01-01-2010 tot 01-07-2013 een vrachtauto die voldoet aan Euro 3 met gecertificeerd roetfilter -indien beschikbaar- toegang heeft tot de milieuzone mits de vrachtauto vanaf eerste registratie bij de RDW niet ouder is dan 96 maanden)

Bijzondere voertuigen

Voor bepaalde categorieën voertuigen, aangemerkt als 'bijzonder voertuig', zijn deze eisen niet van toepassing en mogen dus zonder roetfilter de milieuzone in. Vanaf 1 juli 2008 geldt daarbij wel als voorwaarde dat deze voertuigen niet ouder dan 13 jaar mogen zijn, te rekenen vanaf de datum van eerste registratie bij de RDW. Als bijzonder voertuig worden  aangemerkt de kraanwagen, hoogwerker, betonmixer, betonpomp, zuigwagen/kolkenzuiger, brandweerauto, winkelauto, reinigingswagen (sproeiwagen), gepantserd voertuig, exceptioneel transport, kermisauto, verhuisauto en de circusauto.

Wisseling inrichting voertuig naar kolkenzuiger

Vrachtauto’s die zijn voorzien van een vacuümpomp of reinigingsinstallatie maar niet staan geregistreerd als kolkenzuiger in het Kentekenregister van de RDW, kunnen in aanmerking komen voor ontheffing voor de milieuzones. Voorwaarde is dat de RDW akkoord gaat met de herkeuring naar de inrichting kolkenzuiger.

 

Wat moet u doen?

Hiervoor moet u het voertuig laten herkeuren voor wisseling van inrichting bij één van de 16 keuringsstations van de RDW. De RDW zal bepalen of uw voertuig de inrichtingscode ‘kolkenzuiger’ kan krijgen. De dienst hanteert hiervoor onderstaande omschrijving van kolkenzuiger:

‘Voertuig van de voertuigcategorie N of O, die is voorzien van een installatie om riool- en/of afwateringsputten te ledigen en/of te reinigen. Deze omschrijving kan ook worden gebruikt voor VLG-druk/vacuümtankauto’s.’

Wordt uw voertuig inderdaad geregistreerd als kolkenzuiger, dan moet u vervolgens contact opnemen met de helpdesk van SenterNovem, telefoon 038 4553 400, zodat zij de ontheffing voor uw voertuig kunnen verlenen.

Let op: kolkenzuigers vallen onder de categorie ‘bijzondere voertuigen’. Deze hebben toegang tot de milieuzones tot ze 13 jaar oud zijn, gerekend vanaf de datum eerste toelating. Daarna stopt de ontheffing automatisch. Wilt u daarna met uw voertuig de milieuzones in, dan kunt u bij de betreffende gemeente een dagontheffing aanvragen.

Dagontheffingen

Voor voertuigen die niet aan de gestelde eisen voldoen mogen gemeenten dagontheffingen verlenen. (maximaal 12 dagontheffingen per jaar per kenteken)

Hardheidsclausules

Ondernemers die om bedrijfseconomische redenen niet kunnen voldoen aan de toegangseisen van milieuzones en niet voldoende hebben aan de 12 dagontheffingen per jaar kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule. In de desbetreffende gemeente(s) moet de ondernemer dan een aanvraag indienen waarna er per gemeente wordt beoordeeld of er (steeds per jaar) een langdurige ontheffing wordt verleend.  

Handhaving

Handhaving zal plaatsvinden via Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en door middel van camera’s. Het boetebedrag bij overtreding is vastgesteld op 220 euro exclusief 6 euro administratiekosten.