Manager customs & trade affairs

Douane

Manager Customs and Trade Affairs (MCTA) is enerzijds een vakinhoudelijk expert op het gebied van douane en trade compliance en anderzijds een (proces) manager/bewaker. Een goede MCTA weet dan ook beide rollen professioneel in te vullen, een balans te vinden tussen deze rollen en op adequate wijze deze brugfunctie binnen zijn organisatie te vervullen.