Incoterms

Wanneer je internationaal handelt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken met de afnemer

Wie is er verantwoordelijk voor de vrachtkosten tot op de overeengekomen plaats van bestemming? En wie regelt de documenten, verzekeringen, vergunningen of andere formaliteiten? Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van deze afspraken zijn de Incoterms®.