LUCHTVERLADING GEVAARLIJKE STOFFEN

Erkend IATA certificaat

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht moet worden voldaan aan de regels in titel 6.5 van de Wet luchtvaart. De wet is verder uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. De wet verplicht verladers die gevaarlijke stoffen ten vervoer aanbieden aan luchtvaartmaatschappijen, te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Met het certificaat kan bij de Inspectie Leefomgeving & Transport van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu een erkenning (IATA) worden aangevraagd, waarmee je als verlader gevaarlijke stoffen als luchtvracht mag aanbieden.