Veiligheidsadviseur

Veiligheidsadviseurs leren tijdens de opleidingen de wet- en regelgeving te beheersen en toe te passen.

Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen, moeten beschikken over een veiligheidsadviseur. Dit is een gevolg van de EU-regelgeving op het gebied van transport van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsadviseur moet adviseren over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, rapporteren over ongevallen en jaarlijks een rapport opstellen over de algemene gang van zaken.