Beveiligingsadviseur luchtvrachtveiligheid

BAL Certificaat

Als gevolg van terroristische aanslagen (New York, Madrid, Londen) zijn er verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van de burgerluchtvaart te vergroten. Wet- en regelgeving zijn flink aangepast wat voor bedrijven die met luchtvrachtgoederen te maken hebben inmiddels heeft geresulteerd in de erkenning Known Consignor, ofwel Bekende Afzender. Om deze erkenning te verkrijgen (afgegeven door de Koninklijke Marechaussee) moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.