Rooster

Praktisch Leidinggeven in de Logistiek (basis)

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
07-09-2021

Functie en taak leidinggevende
Soorten leiderschapsstijlen
Persoonlijke test (procesevaluatie) leiderschapsstijl
Leiderschapseisen
Oefening leiderschapseisen
Communicatie
Oefening effectief luisteren
Delegeren
Motivatie
Oefening werkvormen

S Hertogenbosch
9:00
16:00
Cees Belderok
14-09-2021

Werkoverleg
Rollenspel werkoverleg
Functioneringsgesprek
Rollenspel functioneringsgesprek
Planning
Oefening doelen stellen
Bedrijfscultuur

S Hertogenbosch
9:00
16:00
Cees Belderok