Rooster

Post HBO-scriptie MCTA/LM

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
23-09-2021

* Introductie en aanpak scriptie
* Rol scriptiebegeleider
* Scriptievorm
* SWOT
* Bedrijfskundige raakvlakken
* Organisatiescan

Utrecht
19:00
22:00
Jan Snippe
14-10-2021

* Probleemstelling
* Doelstelling
* Onderzoeksvraag
* Scenarioanalyse en businesscase
* Keuze afstudeervorm
* Invullen “ Akkoord document” voor de Examencommissie

Utrecht
19:00
22:00
Jan Snippe
28-10-2021

Na akkoord van begeleider probleem- en doelstelling inleveren bij Examencommissie
(voor 12.00 uur)

11-11-2021

Terugkoppeling van Examencommissie op
probleem- en doelstelling (go/no go)

02-12-2021

(Herkansers) Inleveren aangepaste
probleem- en doelstelling bij examencommissie (voor 12:00 uur)

09-12-2021

Akkoord van Examencommissie op herziene (2e) probleem en doelstelling (go/no go)
no go = exit traject

16-12-2021

* Terugkoppeling Examen Commissie
* Projectplan
* Risicomanagement
* Risicoanalyse
* Kosten baten analyse
* Voorbereiding en opzet eind presentatie

Utrecht
19:00
22:00
Jan Snippe
20-01-2022

Inleveren van scriptie bij Scriptiebegeleider
(voor 12.00 uur)
Afspreken met begeleider voor individueel overleg. Plaats: nader te bepalen

10-02-2022

Inleveren scriptie
bij Examencommissie
(voor 12.00 uur)

24-02-2022

* Eindpresentatie door cursisten
* Tips voor eindpresentatie
* Tips presentatievaardigheden
* Kwaliteit inbouwen en kwaliteit check
* Onderwerpen en vragen van cursisten
* Planning voor afronding scriptie

Zoetermeer
19:00
22:00
Jan Snippe
24-03-2022

Oproep om scriptie te komen presenteren
(bij gebleken geschiktheid)

18-04-2022

Scriptieverdediging vindt in deze of volgende week plaats op uitnodiging.
Exacte datum en tijdstip wordt nog bepaald

Zoetermeer
9:00
16:00
Examencommissie
25-04-2022

Scriptieverdediging vindt in deze of volgende week plaats op uitnodiging.
Exacte datum en tijdstip wordt nog bepaald

Zoetermeer
9:00
16:00
Examencommissie