Rooster

Basisopleiding Declarant

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
05-10-2020

Organisatie en wetgeving
Binnenbrengen, douaneregelingen, douanestatus

Utrecht
9:00
16:00
Rob Geerts
12-10-2020

Procedure douaneaangifte / invullen douaneaangifte
Douaneaangifte in de praktijk / invullen douaneaangifte vervolg

Utrecht
9:00
16:00
Rob Geerts
19-10-2020

Brengen in het vrije verkeer, douanevervoer
Bijzondere regelingen algemeen, douane-entrepot

Utrecht
9:00
16:00
Martine Vervoort
26-10-2020

Tijdelijke invoer, actieve en passieve veredeling
Uitvoer, wederuitvoer en uitgaan

Utrecht
9:00
16:00
Rob Geerts
02-11-2020

Gebruikstarief en DTV
Herkomst / Oorsprong, douanewaarde

Utrecht
9:00
16:00
Rob Geerts
09-11-2020

Elektronische douaneaangifte
VGEM, bezwaar en beroep

Utrecht
9:00
16:00
Jeroen de Roode
Rob Geerts
16-11-2020

Proefexamen

Utrecht
9:00
12:15
Rob Geerts