Rooster

Basisopleiding Declarant

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
29-10-2020

Organisatie en wetgeving
Binnenbrengen, douaneregelingen, douanestatus

Eindhoven
9:00
16:00
Maarten van Heck
05-11-2020

Procedure douaneaangifte / invullen douaneaangifte
Douaneaangifte in de praktijk / invullen douaneaangifte vervolg

Eindhoven
9:00
16:00
Maarten van Heck
12-11-2020

Brengen in het vrije verkeer, douanevervoer
Bijzondere regelingen algemeen, douane-entrepot

Eindhoven
9:00
16:00
Maarten van Heck
19-11-2020

Tijdelijke invoer, actieve en passieve veredeling
Uitvoer, wederuitvoer en uitgaan

Eindhoven
9:00
16:00
Maarten van Heck
26-11-2020

Gebruikstarief en DTV
Herkomst / Oorsprong, douanewaarde

Eindhoven
9:00
16:00
Maarten van Heck
03-12-2020

Elektronische douaneaangifte
VGEM, bezwaar en beroep

Eindhoven
9:00
16:00
Jeroen de Roode
Maarten van Heck
10-12-2020

Proefexamen

Eindhoven
9:00
12:15
Maarten van Heck