Rooster

Veiligheidsadviseur

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
05-11-2021

Wetgeving
Bijlage A
Bijlage B
Classificatie
t/m ontplofbare stoffen en voorwerpen

Venlo
9:00
16:00
Rene Cox
12-11-2021

Classificatie
vanaf gassen

Venlo
9:00
16:00
Rene Cox
19-11-2021

Verpakkingen
Tankvoorschriften
Kenmerking en etikettering van het transportmiddel
Bouw en uitrusting van het transportmiddel

Venlo
9:00
16:00
Rene Cox
26-11-2021

Behandeling van de lading
Documenten
Regels voor het vervoer

Venlo
9:00
16:00
Rene Cox
03-12-2021

Veiligheid

Venlo
9:00
16:00
Rene Cox
10-12-2021

Voorbereiding op het examen
Examendatum op aanvraag

Venlo
9:00
16:00
Rene Cox