Rooster

Veiligheidsadviseur

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
12-11-2021

Wetgeving
Bijlage A
Bijlage B
Classificatie
t/m ontplofbare stoffen en voorwerpen

Utrecht
9:00
16:00
Erik Wardenier
19-11-2021

Classificatie
vanaf gassen

Utrecht
9:00
16:00
Erik Wardenier
26-11-2021

Verpakkingen
Tankvoorschriften
Kenmerking en etikettering van het transportmiddel
Bouw en uitrusting van het transportmiddel

Utrecht
9:00
16:00
Erik Wardenier
03-12-2021

Behandeling van de lading
Documenten
Regels voor het vervoer

Utrecht
9:00
16:00
Erik Wardenier
10-12-2021

Veiligheid

Utrecht
9:00
16:00
Erik Wardenier
17-12-2021

Voorbereiding op het examen
Examendatum op aanvraag

Utrecht
9:00
16:00
Erik Wardenier