Rooster

Opleiding Afvalstoffen VIHB

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
17-09-2020

Introductie
Wet milieubeheer
Landelijk Afvalbeheerplan
Besluit inzamelen afvalstoffen
Regeling Eural
Opslag en vervoer

Zoetermeer
9:00
16:00
Hans Neele
24-09-2020

Terugblik
Melden en registreren
EVOA
Afvalboekhouding
Kwaliteitsborging
Proefexamen

Zoetermeer
9:00
16:00
Hans Neele