Rooster

Opleiding Afvalstoffen VIHB

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
08-12-2020

Introductie
Wet milieubeheer
Landelijk Afvalbeheerplan
Besluit inzamelen afvalstoffen
Regeling Eural
Opslag en vervoer

Zoetermeer
9:15
16:15
Hans Neele
15-12-2020

Terugblik
Melden en registreren
EVOA
Afvalboekhouding
Kwaliteitsborging
Proefexamen

Zoetermeer
9:15
16:15
Hans Neele