Rooster

Vervoer Gevaarlijke Stoffen over de weg, ADR basis

Let op: het rooster kan wijzigen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, krijg je bericht met een definitief rooster.

Datum Module(s) Locatie Starttijd Eindtijd Docent(en)
02-03-2020

Basisprogramma
- Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen
- Gevarenklassen en gevaarseigenschappen
- Documenten bij het vervoer
- Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen

Zoetermeer
8:30
16:30
Jan Zandee
03-03-2020

Basisprogramma
- Beschermen milieu / handelen bij incidenten
- Uitrusting, werking en gebruik
- Brand en brandbestrijding
- Voorzorgsmaatregelen
- Regels voor het vervoer
- Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) en LQ
- Aansprakelijkheid
- Laden en lossen
- Kenmerking en etikettering voertuigeN

Zoetermeer
8:30
16:30
Jan Zandee
04-03-2020

Praktijktraining
- Maatregelen bij een ongeval/incident
- Eerste hulp

Zoetermeer
8:30
12:15
G4S