evofenedex in de wereld

Voor een goede belangenbehartiging is een goede internationale aanwezigheid van evofenedex noodzakelijk.

Goederenstromen gaan de hele wereld over. Wetten, regels en afspraken daarover worden steeds vaker op internationaal niveau gemaakt. Nu al kent 80% van Nederlandse wet- en regelgeving zijn oorsprong in Brussel. Handelsverdragen zijn voor leden van evofenedex erg belangrijk. Globalisering heeft veel gevolgen voor ondernemers. En geopolitieke ontwikkelingen kunnen handel en logistiek ernstig verstoren. Alle reden dus voor evofenedex om ook internationaal actief te zijn.

Belangrijke internationale organisaties

Wij werken met een aantal organisaties samen om internationaal actief te kunnen zijn
Machiel van der Kuijl
Contact

Sparren over kansen, innovaties of samenwerkingen?

Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur