Een flexibele en wendbare organisatie, hoe organiseer je dat?

24-2-2022  Personeelstekorten, digitalisering, automatisering, vergrijzing en globalisering: trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt die een grote impact hebben op het huidige en toekomstige personeelsbeleid van Nederlandse organisaties. In 5 podcastafleveringen geeft evofenedex samen met Effectory, een Europese marktleider in 'employee listening', praktische tips en handvatten om personeelsbeleid toekomstbestendig te maken en houden. In de vierde aflevering bespreken ze het thema wendbaarheid: wat is het en hoe organiseer je dat?

Op dit moment leven we in roerige tijden en is disruptie aan de orde van de dag. Corona speelt hierin een rol, maar ook onderwerpen als verduurzaming, digitalisering, robotisering en snelle wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit vraagt van organisaties en van individuen om een snelle wendbaarheid.

Korte en lange termijn

Tijdens de coronacrisis bleken diverse ondernemers snel wendbaar omdat ze hun businessmodel wisten om te gooien en zo hun medewerkers op een andere manier konden inzetten. Deze korte termijn wendbaarheid – zo goed mogelijk bewegen en flexibel zijn - heeft hen door deze crisis geholpen. Maar naast acute situaties, zoals corona, zijn er andere onderwerpen die het voor organisaties nodig maken om op langere termijn wendbaar te zijn. Dit zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in de techniek als robotisering. (Denk hierbij aan zelfrijdende/ zelfsturende auto’s en/of trucks.) Het is van belang dat je de veranderingen als organisatie aankunt en dat je fit bent voor de toekomst. Dit betekent een continue verandering.

Veel bedrijven denken bij verandering aan reorganiseren. Maar: als je continu in de gaten hebt hoe de omgeving verandert, hoe de wensen van klanten veranderen, maar ook hoe de wensen van medewerkers veranderen, dan ben je als organisatie zelf ook in verandering en kun je op lange termijn wendbaar zijn zonder dat dit consequenties heeft in de vorm van een reorganisatie. Een reorganisatie is te vergelijken met een aardbeving die voor veel slachtoffers zorgt.

Tips en handvatten

Hoe ga je binnen je organisatie aan de slag met duurzame wendbaarheid?

  • Wendbaarheid binnen organisaties moet de nummer 1 strategische issue zijn in de directiekamer. Veranderende technologie is hierbij de belangrijkste factor. Technologie verandert continu. Als een organisatie hierin niet mee kan, bestaat de kans als bedrijf irrelevant te worden en geen toegevoegde waarde meer te leveren. Dit heeft niets te maken met de organisatie zelf maar met de omgeving. Verandering begint dus in de directiekamer en door medewerkers mee te nemen in de verandering.
  • Duurzame wendbaarheid voor logistieke bedrijven met een dwingende klantvraag vraagt om grote flexibiliteit. Dit omdat de vraag ieder moment kan veranderen waardoor op- of afschalen nodig blijkt. Dit kan men op een duurzame en structurele manier oppakken door een samenwerking met collega-bedrijven aan te gaan voor uit- en inleen.
  • Om duurzaam wendbaar te zijn, is een andere mindset van belang. Hierbij is niet de contractvorm met de medewerker leidend, maar het samenwerken – het denken in partnerships. Een urenbank is een optie, waarin door het jaar heen een gegarandeerde uurzekerheid is opgenomen. Ook kunnen afspraken met uitzendbureaus worden gemaakt.
  • Betrek mensen die niet in vaste dienst zijn wel bij de organisatie. Geef hun toegang tot de verschillende faciliteiten, hierdoor is de bereidheid op of af te schalen en snel te schakelen groter.
  • Bedenk als organisatie wat je precies wilt. Waar wil ik over vijf jaar staan? Wil ik groeien? Wat zijn mijn piekmomenten? Wat is mijn kernbusiness en zijn er mogelijkheden mijn werkzaamheden extern in te kopen als dat nodig is? Richt hierbij de blik naar buiten en sta open voor de veranderingen die in de omgeving zichtbaar zijn.
  • Heb aandacht voor de competenties en vaardigheden van de medewerkers; waar wil ik naartoe, welke mensen horen daarbij en welke vaardigheden hebben zij?
  • Zijn er manco’s binnen de organisatie – bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering/robotisering – en zijn deze op te lossen met kennis uit eigen gelederen of moet hierin geïnvesteerd worden?

 

Podcastserie Mens&werk in de logistiek

Beluister de vijf afleveringen

Hoe ga je op een duurzame manier om met de aanhoudende personeelstekorten? Hoe zorg je voor betrokken en bevlogen medewerkers? En hoe word je als bedrijf flexibel en wendbaar? Allemaal uitdagingen die je als directeur, logistiek of HR-professional het hoofd moet bieden. Maar hoe doe je dat? Dat bespreken we in de nieuwe podcastserie Mens&werk.

Marinke
Contact

Vragen over strategisch personeelsbeleid?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder