Privacyvoorwaarden evofenedex

(Wet bescherming van persoonsgegevens (WBP))

Privacybescherming

Door het invoeren van zijn persoonlijke gegevens op de website van evofenedex gaat de bezoeker ermee akkoord, dat deze gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. De desbetreffende databases behoren uitsluitend tot de evofenedex-organisatie en zijn niet voor derden toegankelijk.
Als lid van evofenedex of werknemer van een bij evofenedex aangesloten onderneming kunt u de over u vastgelegde gegevens inzien en eventueel te veranderen. Dit kan na het inloggen op deze website.

Gewijzigde gegevens worden in onze administratie opgeslagen en hebben uitsluitend tot doel zo goed mogelijk in te spelen op uw persoonlijke informatiebehoefte. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Op grond van de WBP is de registratie van uw gegevens door evofenedex aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (vroeger de Registratiekamer).

Cookies

Wanneer u als (werknemer van een) evofenedex-lid inlogt moet u uw naam en wachtwoord invoeren. Door het gebruik van speciale technieken (cookies) worden kleine bestandjes op uw PC opgeslagen, waardoor u bij een volgend bezoek via deze PC aan onze website kan worden herkend en uw gegevens automatisch worden ingevuld voor formele doeleinden. Hierdoor kunnen wij u een grotere persoonlijke service bieden. In uw programma (browser) waarmee u webpagina's bekijkt kunt u het ontvangen van cookies zo nodig uitschakelen, via het aanpassen van uw persoonlijke instellingen.

Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website  en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar die van anderen. evofenedex is niet verantwoordelijk voor de inhoud van en het privacybeleid met betrekking tot deze websites.

Anti-spambeleid

Op grond van de regelgeving die vanaf 1 oktober 2009 van kracht is, zal evofenedex haar leden en klanten uitsluitend algemene informatie per e-mail toesturen als deze informatie

  • verband houdt met het evofenedex-lidmaatschap
  • verband houdt met door hen eerder van evofenedex afgenomen producten en diensten
  • of als zij daarvoor eerder uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Iedere geadresseerde kan aangeven geen e-mail met algemene informatie meer te willen ontvangen, waarna dit in onze administratie wordt verwerkt. Afmelden voor evofenedex-Nieuwsflits moet afzonderlijk gebeuren. Het afmelden kan eenvoudig in elke e-mailing, die daartoe een speciale mogelijkheid biedt.

Alle bij evofenedex geregistreerde medewerkers van bedrijven en instellingen die lid zijn van evofenedex kunnen na inloggen hun persoonlijk profiel bekijken en zo nodig aanpassen. Dit profiel is ook vanuit evofenedex-Nieuwsflits opvraagbaar. Desgewenst kan ook in dit profiel toestemming worden gegeven voor de toezending van algemene informatie per e-mail en/of evofenedex-Nieuwsflits, of kan deze toestemming worden ingetrokken.

evofenedex behoudt formeel het recht om alle leden te informeren over onderwerpen die van belang zijn in verband met het evofenedex-lidmaatschap. Eerdere afmeldingen worden daarbij zoveel mogelijk gerespecteerd.