Zodra u een melding van diefstal krijgt, moet u uw verzekering inschakelen. Het risico kan verzekerd zijn op verschillende polissen:

  • diefstal tijdens de opslag: uitgebreide brandverzekering
  • diefstal tijdens het vervoer: uitgebreide transportverzekering
  • diefstal van het voertuig zelf: all risks autoverzekering en de beperkte cascoverzekering

Brandverzekering

Een (uitgebreide) brandverzekering kunt u zowel afsluiten voor de opstal (het pand waarin de goederen liggen), als voor de goederen zelf. De polis kan een onderscheid maken tussen verschillende vormen van diefstal. Bij diefstal van goederen kan worden geëist dat er inbraak aan vooraf is gegaan. Vaak moeten hiervoor aan de buitenzijde van het pand braaksporen aanwezig zijn.

Transportverzekering

Een beperkte transportverzekering biedt alleen dekking tegen diefstal tijdens vervoer als dit nadrukkelijk afzonderlijk is meeverzekerd. Gelden de Incoterms 2010 CIP of CIF bij de levering van goederen, dan heeft de verkoper voor de koper een beperkte transportverzekering afgesloten.

 

Vervoerdersaansprakelijkheidverzekering

U kunt beroepsvervoerders beperkt aansprakelijk stellen voor een eventuele diefstal. Vervoerders kunnen soms een beroep doen op overmacht en zijn dan niet aansprakelijk.

Zijn vervoerders wel aansprakelijk, dan is het maximum bedrag dat zij moeten vergoeden beperkt tot € 3,40 per kg in het nationale wegvervoer en (ongeveer) € 10 per kg in het internationale vervoer. Wij raden u aan bij diefstal de vervoerder altijd schriftelijk aansprakelijk te stellen.

Autoverzekering

Een 'all risks'-autoverzekering en een beperkte cascoverzekering dekken het risico van diefstal. Vaak staat in de polis dat u de auto terug moet nemen als hij binnen een bepaalde tijd wordt teruggevonden.

Beveiligingseisen

De vervoerders aansprakelijkheidsverzekering stelt eisen aan de beveiliging van het voertuigen tegen diefstal. Als u hier niet aan voldoet betaalt u een fors eigen risico van ten minste € 25.000.