Vanaf 6 juni 2012 is de subsidieregeling voor voertuigen met Euro VI met een maximale toegestane masse vanaf 5001 kilogram van kracht. De regeling is van kracht voor alle Euro VI voertuigen die na 1 maart 2012 op kenteken zijn gezet. Daarnaast moet het voertuig een kentekenbewijs hebben dat definitief is tenaamgesteld vanaf 1 maart 2012 en vóór 31 december 2013. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal  €4500.-.

Anders dan met de Euro V regeling is dat de koper van een Euro VI-voertuig de ontvangen subsidie terug moet betalen als het voertuig binnen zes maanden na vaststelling van de subsidie wordt doorverkocht of de tenaamstelling van het voertuig om andere redenen wijzigt. In deze gevallen kan worden overgegaan tot terugvordering van de subsidie.

Voor 2012 is er 7 miljoen Euro beschikbaar voor de subsidieregeling, voor 2013 en 2014 32 miljoen Euro. De subsidie dient uiterlijk binnen drie maanden na tenaamstelling te worden aangevraagd bij het agentschap NL.