Ondernemer is belastingplichtig

U bent ondernemer voor de verpakkingenbelasting

 • als u ondernemer bent voor de omzetbelasting én u bent in Nederland gevestigd, of
 • als u een vaste inrichting in Nederland heeft

Als u voor de omzetbelasting een vrijgestelde ondernemer bent, kunt u dus toch ondernemer en belastingplichtig voor de verpakkingenbelasting zijn. Of dit ook echt het geval is, hangt af van uw activiteiten.
Naast producenten en importeurs hebben ook de volgende soorten ondernemers met de verpakkingenbelasting te maken:

 • exporteurs
 • logistiek dienstverleners
 • private-labelproducenten
 • private-labelhouders
 • loonverpakkers
 • leveranciers van verkooppuntverpakkingen
 • verpakkingsleveranciers
 • franchisegevers
 • franchisenemers

Waar wordt de verpakkingenbelasting op geheven?

 • Op alle verpakkingsmateriaal dat bedrijven inkopen en toevoegen aan producten die ter beschikking worden gesteld aan afnemers in Nederland.
 • Op alle verpakkingen rond geïmporteerde producten die ‘doorgeschoven’ worden richting afnemers in Nederland.
 • Op alle verpakkingen die bij het uitpakken van geïmporteerde producten, grondstoffen en hulpstoffen vrijkomen als afval.

NB Over export en uitval wordt geen belasting geheven.

Wat is 'uitval'

In het kader van de verpakkingenbelasting gaat het om de volgende situaties:

 • Verpakte producten bestemd voor afnemers voldoen niet aan de gestelde kwaliteitseisen. De producent kan de verpakte producten niet ter beschikking stellen aan een afnemer in Nederland. De producent ontdoet zich van de verpakte producten. Het verpakkingsmateriaal dat daarbij afval wordt, is onbelast.
 • Nieuw aangekocht verpakkingsmateriaal komt beschadigd aan. De onbruikbare verpakkingen zijn onbelast.
 • Een producent heeft een vorm-vul-sluitmachine staan. Producten worden in één gang afgevuld en verpakt. Snijverliezen tijdens het bijsnijden van bijvoorbeeld een gesealde topfolie zijn onbelast.  

Minder dan 50 duizend kilo

Bedrijven die in totaal over minder dan 50.000 kilo aan verpakkingen belastingplichtig zijn, hoeven geen verpakkingenbelasting te betalen.