Voor het woon-werkverkeer mag de werkgever iedere werknemer een vergoeding van 19 cent per km betalen, ongeacht of de werknemer bestuurder of inzittende van een privé-auto is. Dat mag zelfs als de werknemers onderling besluiten om te carpoolen.

Afspraken

Werknemers kunnen onderling afspreken om hun vergoeding af te staan aan de bestuurder. Daaraan zijn geen financiële gevolgen verbonden.

Omrijkilometers

Bij het carpoolen dat door de werkgever wordt georganiseerd, mogen ook de omrijkilometers worden vergoed. Dat mag niet bij het carpoolen dat door de werknemers onderling wordt geregeld.