skipToContentskipToFooter

ADR-regels voor transport gevaarlijke stoffen 2019

19-11-2018 Elke twee jaar wordt de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) aangepast en 2019 is daarop geen uitzondering. De trend van de grote, toonzettende wijzigingen lijkt al een paar jaar voorbij. Verbeterslagen door voortschrijdend inzicht en het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen lijken nu aan de orde.

ADR is de afkorting van de nogal lange Franse titel van het Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Voor 2019 voorziet Jan Grimbergen, specialist in de vervoerswet- en regelgeving van gevaarlijke stoffen, diverse veranderingen rondom de zogenoemde UN-nummers, de getallen van vier cijfers waarmee gevaarlijke stoffen worden geïdentificeerd. UN staat simpelweg voor United Nations, de Verenigde Naties.

Nieuwe UN-nummers

“Er zijn wijzigingen voor 2019 op het gebied van de veiligheidsadviseur, er komen nieuwe indelingsmogelijkheden voor gevaarlijke stoffen met nieuwe UN-nummers, de classificatievoorschriften voor bijtende stoffen zijn veranderd, er zijn opvallende nieuwe verpakkingsvoorschriften voor defecte lithiumbatterijen, de Verenigde Naties zelf die terugkomt op een eerdere wijziging op het gebied van de gevaarsetiketten en er komen nieuwe voorschriften voor het gekoeld vervoer van gevaarlijke stoffen”, vat Jan Grimbergen de wijzigingen vlot samen.

Relevant nieuws

In samenwerking met Grimbergen organiseren we traditiegetrouw elke twee jaar vijf seminars over de ADR-wijzigingen. Dit jaar is de opzet van de seminars geheel vernieuwd. Behalve alle wijzigingen wordt er nu ook een aantal nieuwe ontwikkelingen toegelicht, zoals de digitale vrachtbrief en de toepassingen van eCall (automatisch 112 bellen) bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook wordt er ingegaan op de toepassing van de 1000-puntentabel (voor deelvrijstellingen) en krijgen deelnemers informatie over praktischer methoden om bijtende stoffen in te delen, nieuwe verpakkingsmethoden en veranderende voorschriften voor gevaarsetiketten.

Regelgeving

“Deze keer komt er ook nog relevant nieuws aan bod”, vult Grimbergen aan. “Denk aan het ongeval in het Italiaanse Bologna, afgelopen augustus, waar een tankauto met brandbare vloeistoffen is geëxplodeerd. We laten zien wat de betekenis is van zo’n ongeval in nationaal en internationaal opzicht.” Verder wordt er ingegaan op de ontwikkeling van de regelgeving zelf. Hoe passen nieuwe ontwikkelingen in de internationale regelgeving en welke organisaties zijn daarbij betrokken? Met behulp van de nieuwe conceptteksten, afbeeldingen en animaties worden de deelnemers meegenomen in de soms lastige materie. De seminars worden regelmatig ingepland.