skipToContentskipToFooter

Jij wilt gewoon je werk doen

Jou daarbij helpen, daar staan wij voor. Dat doen we met grootschalig kennisdelen en hindernissen wegnemen. En dat samen met 10.000+ leden die actief zijn in logistiek of internationale handel. Onze leden zijn heel verschillend. Van de grootste chipmachinefabrikant van de wereld, tot een bedrijf dat internationaal bijen verstuurt voor de bestuiving van gewassen. We helpen elkaar met kennis, lobby en innovatieve producten en diensten.

Jij weet wat je belangrijk vindt

De wereld van internationaal ondernemen en logistiek verandert continu. Hierin meebewegen is cruciaal. Voor jou belangrijke onderwerpen zijn: data en digitalisering, verduurzaming en internationale handel. Je vindt alles hierover bij ons. Bijvoorbeeld in onze kennisbank en nieuwsberichten. Maar ook in onze netwerken, waar je samen met collega-ondernemers ervaringen deelt en van elkaar leert.

Jij wilt lid worden van onze vereniging

Je hebt nu op hoofdlijnen met ons kennisgemaakt. Graag leren we jou ook kennen. Via onderstaande link heb je de keuze om meteen een lidmaatschap aan te vragen, jouw contributie te berekenen of meer informatie in te winnen.

Onze geschiedenis en formele structuur

Ondernemersvereniging evofenedex ontstond in 2017, toen internationale handel en logistiek steeds meer met elkaar verweven raakte. Gevormd door de verenigingen EVO (Eigen Vervoerders Organisatie) en Fenedex (Federatie van Nederlandse exporteurs). Lees meer over onze geschiedenis en de formele structuur.

Onze visie en missie

  • Visie

Wij zien dat geopolitieke verschuivingen en grote maatschappelijke uitdagingen vragen om een nieuw perspectief op ondernemen en het ontwerp van waardeketens. evofenedex wil daarom actief bijdragen aan wendbare en weerbare handels- en productieketens.

  • Missie

Wij werken als invloedrijk kennisknooppunt en bedrijvencollectief aan groei van duurzame handel en toekomstbestendige ketens. evofenedex zet dagelijks kennis om in kunde om het verdienvermogen van leden en van Nederland te vergroten met nadrukkelijk oog voor mens en milieu.

Vragen over evofenedex?

Sander en zijn team helpen je graag verder

Sander Zandvoort - evofenedex algemeen