skipToContentskipToFooter

Attest van Oorsprong bij Brexit-deal

03-06-2021 Sinds het handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) blijkt dat bij nogal wat leden van evofenedex veel onduidelijkheid is over hoe een Attest van Oorsprong werkt. Met name bedrijven die nog niet eerder buiten de EU (derde landen) hebben geëxporteerd worstelen hiermee.

Wat is een Attest van Oorsprong?

Een attest van oorsprong is een preferentiële oorsprongsverklaring die een exporteur op zijn verkoopfactuur plaatst. Het is een verklaring van de exporteur dat de betreffende goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de recent afgesloten handelsovereenkomst tussen de EU en het VK. Deze verklaring wordt gesteld op een factuur of een handelsdocument. De exporteur kan daardoor producten van preferentiële oorsprong uit de EU vrij van invoerrechten in de VK invoeren.

EUR.1-documenten kunnen niet gebruikt worden

Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en het VK sluit niet aan op bestaande handelsakkoorden van de EU met andere partnerlanden. Dit betekent dat een EUR.1-document niet gebruikt kan worden voor zendingen van en naar het VK.

KVK heeft een handig overzicht waarin je in één oogopslag kunt zien welke oorsprongsdocumenten, vergunningen en verklaringen je nodig hebt voor de landen waarmee de EU preferentiële handelsovereenkomsten heeft afgesloten.

Hoe stel je een Attest van Oorsprong op?

Door middel van zelfcertificering stellen de marktdeelnemers zelf een Attest van Oorsprong op. Hiervoor moet een marktdeelnemer door zijn bevoegde autoriteit geregistreerd zijn in de database van het zelfcertificeringssysteem REX (Geregistreerde Exporteur). De tekst van het Attest van Oorsprong is te vinden op de website van de Douane.

Aandachtspunten Attest van Oorsprong bij export naar de VK:

  • Een attest van oorsprong mag je pas gebruiken als je echt kunt bewijzen dat jouw goederen aan de preferentiële EU oorsprong voldoet.
  • Voor goederen met oorsprong EU die naar het VK worden geëxporteerd, kan voor een zending met een waarde boven de 6000 euro het Attest van Oorsprong met het REX-registratienummer gebruikt worden.
  • Voor zendingen lager dan 6000 euro aan goederen met oorsprong EU, hoeft alleen het attest op de factuur vermeld te worden. Omdat er geen registratieverplichting is, is het niet nodig het REX-nummer te vermelden.
  • Het Attest van Oorsprong mag op de verkoopfactuur of een ander handelsdocument worden geplaatst.
  • De verklaring kan afgegeven worden voor een of meerdere zendingen van identieke producten gedurende maximaal 12 maanden.

Wil je meer kennis opdoen op het gebied van export- of oorsprongsdocumenten? Meld je aan voor één van onze opleidingen.