skipToContentskipToFooter

Bedrijfsleven roept staatssecretaris op verstoringen op te lossen

18-08-2022 Het bedrijfsleven heeft vandaag een dringende oproep aan staatssecretaris Aukje de Vries gedaan om de (ver)storingen van de douanesystemen op korte termijn op te lossen. Dit is afgesproken bij een recent overleg van het ODB-IT over de verstoringen die de laatste tijd optreden.

Op 10 augustus vond een ingelast overleg plaats van het Overleg Douane Bedrijfsleven-IT (ODB-IT). Daar is een update gegeven over de (ver)storingen van de douanesystemen in de afgelopen periode. De problemen liggen niet bij het aangiftesysteem AGS, maar bij de raakvlaksystemen met de andere processen/systemen van de douane die gebruikmaken van dezelfde infrastructuur als de Belastingdienst.

Uitval systemen

De douane begrijpt volledig dat het bedrijfsleven hiervan grote hinder ondervindt. Daarom heeft de overheidsdienst beheersmaatregelen genomen om de eigen processen/systemen robuuster te maken, maar de dienst kan niet uitsluiten dat (ver)storingen opnieuw optreden. De afgelopen dagen vertonen systemen minder uitval.

Knelpunten oplossen

Naar aanleiding hiervan doet het bedrijfsleven (evofenedex mede namens VNO-NCW Nederland, Fenex, TLN, VNTO* en VNC**) een dringende oproep aan staatssecretaris Douane en Toeslagen Aukje de Vries om deze (ver)storingen op korte termijn op te lossen. Verder is afgesproken dat deze partijen samen met de douane de huidige noodprocedure bekijken, om de eventuele knelpunten op te lossen en/of alternatieve werkwijzen mogelijk te maken die minder belastend zijn. 

Oproep

Daarom roept evofenedex bedrijven op om knelpunten waar zij tegen aanlopen als de noodprocedure wordt ingeroepen, met ons te delen. Denk hierbij aan: de tijd die gaat zitten in de benodigde handelingen voor noodprocedure en de communicatie en afstemming met ketenpartners zoals logistiek dienstverleners, de contacten met douane en andere inspectiediensten. Ook kun je denken aan de tijd tot de daadwerkelijke toestemming voor wegvoering, gevolgen voor productie, commercie en chauffeurs. En aan de administratieve afhandeling en digitale nabewerking van de aangiftes van de zendingen die onder de noodprocedure zijn vertrokken, zodat de informatie in de systemen weer klopt.

Stuur je feedback uiterlijk 26 augustus naar [email protected] (t.a.v. Patrick van Bergen). 

Nieuwe werkgroep

De resultaten van deze inventarisatie worden verwerkt binnen een nieuw te formeren werkgroep onder het ODB-IT. De douane wil deze werkgroep begin september starten. Het is ook mogelijk om in deze nieuwe werkgroep te participeren. Stuur hiervoor een bericht naar hetzelfde e-mailadres: [email protected] (t.a.v. Patrick van Bergen).

* VNTO = Vereniging van Nederlandse Terminal Operators

** VNC = Verenigde Nederlandse Cargadoors