skipToContentskipToFooter

Scan geeft inzicht in knelpunten voor weerbare supplychain

24-06-2024 Onderzoek wijst uit dat bedrijven het belang van veerkracht in hun supplychain inzien. Maar capaciteit en kennis ontbreken vaak om de juiste stappen te zetten. evofenedex helpt daarom bedrijven om veerkrachtiger te worden.

Bedrijven en organisaties voelen steeds vaker de noodzaak om veerkrachtig te worden, maar handelen daar nog niet altijd naar. Het ontbreekt ze vaak aan capaciteit en kennis om de benodigde stappen te zetten. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de Resilience Scan, die bedrijven test op hun veerkrachtigheid. De scan is ontwikkeld door een consortium van evofenedex, Hogeschool Windesheim, Involvation, Rijksuniversiteit Groningen en verschillende productiebedrijven. 

Vijf criteria voor veerkracht

De scan zoomt in op vijf vaardigheden die met veerkracht te maken hebben. De eerste is redundantie, het aanleggen van buffers. De tweede is samenwerking met ketenpartners. Flexibiliteit, de derde eigenschap, gaat over de beschikbaarheid van alternatieven. Tot slot worden de inzichtelijkheid van data en de wendbaarheid van een bedrijf getoetst. 

Student-onderzoeker Wolf Jansen van Hogeschool Windesheim analyseerde de scans voor ruim 80 leden van het Supply Chaingers Netwerk. Deze community van evofenedex bestaat uit 150 supplychainprofessionals die werkzaam zijn bij lidbedrijven. Zij delen regelmatig kennis en ervaringen met elkaar in het netwerk. 

"Het onderhouden van relaties met meerdere toeleveranciers kan complex zijn"

Wolf Janssen, student-onderzoeker van Hogeschool Windesheim
wolf.jpg

Kostenpost

Uit het onderzoek blijkt volgens Wolf dat bedrijven wel weten dat weerbaarheid belangrijk is, maar het lastig vinden om dat daar in de praktijk handen en voeten aan te geven. “Dit kan te maken hebben met het feit dat sommige eigenschappen van weerbaarheid, zoals een buffervoorraad aanleggen, op korte termijn een kostenpost voor bedrijven zijn. Ook het onderhouden van relaties met meerdere toeleveranciers kan complex zijn. Denk bijvoorbeeld alleen al aan alle IT-systeemkoppelingen en de investeringen die met het bouwen en onderhouden van nieuwe relaties gepaard gaan. De opbrengsten van het bouwen van flexibiliteit worden vaak pas zichtbaar na een disruptie. Hierdoor is het lastig voor ondernemers om deze investeringen in flexibiliteit te rechtvaardigen, omdat ze op de korte termijn juist hogere kosten tot gevolg hebben. Voor de lange termijn biedt dit juist kansen om een marktaandeel te vergroten en de concurrentie voor te blijven.”

"De veerkracht vergroten van onze leden vormt een belangrijk aandachtspunt voor evofenedex de komende jaren"

Nanne Schriek, senior projectmanager Supplychainmanagement bij evofenedex
Nanne-Schriek-500x500 SCM.jpg

Resilience vergroten

Nanne Schriek neemt als senior projectmanager Supplychainmanagement bij evofenedex deel aan het consortiumproject. Ook hij merkt dat bedrijven naar mogelijkheden zoeken om veerkracht te realiseren binnen de keten. “Bij onze achterban merken we een behoefte om meer resilience in te bouwen in hun supplychain. De veerkracht vergroten van onze leden vormt daarom een belangrijk aandachtspunt voor evofenedex de komende jaren.”

Webinar

Om bedrijven te helpen om de veerkracht te vergroten in de keten, organiseert evofenedex op vrijdag 28 juni een webinar waarin het zojuist genoemde onderzoek verder wordt uitgediept. Ook wordt er een uitgebreide toelichting gegeven op strategieën en benaderingen die bedrijven kunnen toepassen om een veerkrachtige supplychain te realiseren. Dit gebeurt met behulp van inzichten van supplychain-adviesbureau Involvation.

28 juni: Effectief veerkracht realiseren in jouw supplychain

Tijdens dit webinar krijg je nieuwe inzichten en kennis om de veerkracht van jouw organisatie te vergroten.

resilience_visual.JPG