skipToContentskipToFooter

Vanaf 1 januari is een volledig ingevulde Britse invoeraangifte verplicht

12-11-2021 Sinds 1 januari 2021 moeten Europese en Britse bedrijven rekening houden met nieuwe regels op het gebied van onder meer in- en uitvoerformaliteiten, oorsprong en btw. Dit heeft een behoorlijke impact gehad op de afwikkeling van transacties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen jaar hebben we in deze rubriek maandelijks enkele veelgestelde vragen behandeld om antwoord te geven op prangende zaken. Wat staat ons volgend jaar te wachten?

Geen uitgestelde douaneaangifte meer

Om te voorkomen dat er te veel vertragingen aan de grens ontstaan, heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) ervoor gekozen de douaneformaliteiten in 2021 minimaal te houden. Hierdoor kon een importeur een beroep doen op de regeling uitgestelde aangifte. Dit betekende dat de Britse importeur de douaneaangiften - onder bepaalde voorwaarden - met een halfjaar kon uitstellen en daarmee ook de betaling van eventuele invoerrechten en btw. Deze regeling loopt af op 31 december 2021, wat betekent dat vanaf 1 januari 2022 een volledig ingevulde Britse invoeraangifte verplicht is.

Dit is een belangrijke verandering, die vooral impact heeft op Britse importeurs. Tenzij je onder de Incoterms® 2020-regel Delivered Duty Paid levert en als verkoper naast de uitklaring ook verantwoordelijk bent voor de inklaring in het VK. In dat geval is het belangrijk de documentatie van eerdere zendingen op orde te hebben, zodat de aanvullende aangiften op tijd ingediend kunnen worden. Als de aangifte wordt verzorgd door een douaneagent of vervoerder, is het verstandig dit goed af te stemmen.

Einde overgangsperiode bewijslast attest van oorsprong

Op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2254 van de Commissie van 29 december 2020 betreffende het opstellen van attesten van oorsprong op basis van de leveranciersverklaringen voor preferentiële uitvoer naar het VK, werd een tijdelijke uitzondering gemaakt. Dit hield in dat exporteurs tot 31 december 2021 attesten van oorsprong voor de uitvoer naar het VK mochten opstellen op basis van leveranciersverklaringen die door de leverancier achteraf konden worden ingediend. Deze overgangsperiode loopt binnenkort ten einde, wat betekent dat exporteurs uiterlijk op 1 januari 2022 in het bezit moeten zijn van de leveranciersverklaringen om de oorsprong aan te kunnen tonen.

Gewijzigde Britse douanemodellen

Het indienen van invoeraangiften bij de Britse douane kan vanaf 1 januari 2022 via twee verschillende modellen: Pre-lodgement en Temporary storage. De belangrijkste kenmerken van beide modellen zijn:

  1. Temporary storage
    Goederen die conform het temporary storage model het VK binnenkomen, kunnen tot negentig dagen aan de grens worden opgeslagen in een tijdelijke opslagfaciliteit. Na aangifte bij de Britse douane reizen de goederen door naar hun eindbestemming in het VK;
  2. Pre-lodgement
    Partijen dienen in het nieuwe pre-lodgement model hun douaneaangifte(n) al in voordat goederen in de Europese Unie (EU) aan boord gaan. De vervoerder koppelt deze aangifte(n) vervolgens via de Britse Goods Vehicle Movement Service (GVMS) aan een specifieke trailer. De Goods Movement Reference (GMR) die hieruit volgt, wordt door de vervoerder gebruikt voor toegang tot de Nederlandse ferryterminal. Geen GMR betekent geen toegang. Eenmaal aangekomen in de Britse haven, kunnen de goederen met behulp van de GMR in de regel direct door.

Let op: sommige havens hebben een port community system waar douanedocumenten vooraf kunnen worden aangemeld. Andere havens moeten nog een keuze maken tussen het pre-lodgement of temporary storage model. Het advies is met je Britse klant of douane-expediteur te overleggen hoe de vooraanmelding het beste kan worden gedaan.

Verplichting tot vooraanmelding van landbouwproducten en levensmiddelen

De Britse regering heeft besloten de verplichte vooraanmelding (pre notification) voor agro- en foodproducten (zowel dierlijke als plantaardige) uit te stellen tot 1 januari 2022. Dit betekent dat de importeur deze producten vanaf 1 januari voor aankomst moet vooraanmelden via het Britse systeem IPAFFS.

Certificeringsplicht en fysieke controles Britse douane

Per 1 juli 2022 vinden volledige sanitaire en fytosanitaire controles plaats op producten van dierlijke en plantaardige oorsprong. Zo is bij export van vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en andere producten van dierlijke oorsprong vanuit de EU naar het VK vanaf 1 juli een veterinair gezondheidscertificaat verplicht. Daarnaast vinden fysieke controles plaats op daarvoor aangewezen grenscontroleposten in het VK. Voor landbouwgoederen met een laag risico (zoals snijbloemen, groenten en fruit) is vanaf 1 juli een fytosanitair certificaat verplicht. Dit geldt ook voor biologische producten. Ook hiervoor vinden fysieke controles plaats op daarvoor aangewezen grenscontroleposten in het VK.

Welke havens over een controlepost beschikken voor welk soort transporten, wordt rond de invoeringsdatums bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Britse overheid. Transporten worden dan twee keer gecontroleerd; dus zowel aan Europese als aan de Britse kant van de grens.