skipToContentskipToFooter

Goede voorbereiding op brexit is belangrijk

26-11-2021 evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) roepen ondernemers op zich goed voor te bereiden op de nieuwe importregels en grenscontroles met het Verenigd Koninkrijk, die vanaf volgend jaar gaan gelden.

“Op 1 januari 2022 ligt de brexit officieel 1 jaar achter ons. Voor bedrijven betekent dit dat er onder meer een einde komt aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) en dat er volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd. Ondernemers doen er daarom verstandig zich goed in te lezen in deze nieuwe regels en zich tijdig te prepareren”, aldus de ondernemersorganisaties. Vandaag organiseerden de organisaties voor hun leden een webinar over de laatste stand van zaken rond de Brits-Nederlandse handelsrelatie.

Het Verenigd Koninkrijk behoort nu al bijna een jaar niet meer tot de Europese Unie. Toch blijft de brexit aan beide zijden van het Kanaal het nieuws domineren. Zo zorgden recente politieke ontwikkelingen rond het Noord-Ierland-protocol voor spanningen in zowel Brussel als Londen. De 4 organisaties blijven de politieke ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet volgen en hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden.

Tweede fase BOM

Het VK heeft ervoor gekozen om importregels en grenscontroles gefaseerd in te voeren via het Border Operating Model (BOM). Dit gebeurt in 3 fasen. Sinds januari 202 gelden er regels en controles voor een beperkte groep producten – de zogeheten controlled list. Hiermee werd getracht de douaneformaliteiten in het eerste jaar na brexit beperkt te houden, om vertragingen aan de grens te voorkomen. Dat gaat veranderen per 2022; dan gaat de tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse invoeraangifte.

Verder zijn zogeheten prenotificaties voor dierlijke en landbouwproducten vanaf volgend jaar vereist. Ook moeten exporteurs gebruik gaan maken van pre-lodgement of temporary storage (vooraf aangifte of tijdelijke opslag) om goederen te importeren vanuit de EU. De derde en tevens laatste fase van de BOM gaat vanaf in juli 2022 in, met hoofdzakelijk nieuwe regels voor dieren en dierlijke of plantaardige producten.

Maak gebruik van BAR

Om de impact van brexit op de lidstaten te verzachten, heeft de Europese Commissie het Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven geroepen. Uit dit fonds ontvangen lidstaten een bedrag dat kan worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals onder andere het creëren van banen, het nemen van grensmaatregelen en een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding op de brexit. Nederland kan – vanwege haar ligging en innige handelsrelatie met het VK – aanspraak maken op een flink deel van BAR: 810 miljoen euro.

De 4 eerdergenoemde organisaties adviseren hun leden om de regelgeving in het VK nauwkeurig te blijven volgen, tijdig af te stemmen met de Britse importeur en de compensatiemogelijkheden van BAR komend jaar te benutten en reeds gemaakte kosten inzichtelijk te maken. Tot slot roepen ze een volgend kabinet op om haast te maken met het indienen van concrete voorstellen om getroffen ondernemers te compenseren.