skipToContentskipToFooter

Hoe voorkom je dat je de nieuwe regels verkeerd toepast?

21-08-2020 Op 1 januari 2021 loopt de brexit-gerelateerde overgangsperiode af en wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) beschouwd als een niet-EU-land. Dit geldt ook voor wat betreft douane en btw. De Nederlandse douane heeft onlangs brieven gestuurd aan alle in Nederland gevestigde btw-geregistreerde bedrijven, waarin alle gevolgen voor douanezaken worden aangekondigd. Zo blijkt dat zendingen van goederen vanuit de EU naar het VK en vice versa per 1 januari vallen onder de douaneprocedures en –formaliteiten. Op basis van de huidige status van de onderhandelingen tussen het VK en de EU en de uittredingsovereenkomst zal Noord-Ierland vanaf die datum echter een unieke positie innemen: voor goederentransacties (dat wil zeggen zendingen van en naar Noord-Ierland) blijft dit gebied onderdeel van het EU-btw-stelsel.

Dit blijkt echter niet helder uit de genoemde brief van de Nederlandse douane, waardoor het risico bestaat dat bedrijven de regels verkeerd toepassen. Bedrijven die betrokken zijn bij transacties met in Noord-Ierland gevestigde leveranciers en klanten, doen er daarom goed aan hun facturatie, administratie en interne procedures te controleren om vast te stellen of zij voldoen aan de relevante regels. Maar hoe doe je dat? Bij invoer van goederen in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie kunnen invoerrechten en invoer-btw verschuldigd zijn. Bovendien kan de verzender, afhankelijk van de gebruikte ICC Incoterms® 2020 , verplicht zijn vóór de daadwerkelijke invoer een btw-registratie in het land van invoer te hebben en een EORI-nummer aan te vragen.

Douane

Goederen

In tegenstelling tot zendingen vanuit de EU naar Engeland, Schotland en Wales en vice versa, gelden er geen douaneformaliteiten voor zendingen van en naar Noord-Ierland. Dit scheelt veel administratie, tijd en de heffing van douanerechten en/of invoer-btw.

Diensten

De douaneregelgeving heeft geen gevolgen voor het verrichten van diensten op zich. Douane-expediteurs dienen zich wel te realiseren dat voor zendingen vanuit de EU naar Noord-Ierland en vice versa geen invoer- en/of uitvoeraangiften nodig zijn. Houd er rekening mee dat voor zendingen per vrachtwagen via Engeland, Schotland en Wales naar en van Noord-Ierland, de goederen onder een speciaal douaneregime moeten worden vervoerd (dit wordt ook wel de ‘Land Bridge’ genoemd, een regeling die vergelijkbaar is met T-1 vervoer van goederen) anders heeft de leverancier of afnemer te maken met douane- en btw-verplichtingen in dat deel van het VK.

Btw

Goederen

De levering van goederen van een EU-lidstaat naar een bestemming in Noord-Ierland, is momenteel een intracommunautaire levering met toepassing van het nultarief. Dit op voorwaarde dat de koper een geldig EU-btw-nummer (bij voorkeur het GB btw-nummer) overlegt en de leverancier toegang heeft tot vervoersdocumenten (zoals voorgeschreven in de ‘Quick Fixes’ die per 1 januari 2020 in werking zijn getreden). Deze verkoop moet ook worden vermeld in de Opgaaf ICP (kolom goederen) en boven een bepaalde drempel ook in de Intrastat-aangifte voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Let op: deze situatie blijft bestaan per 1 januari 2021. De verkopen met een bestemming in Noord-Ierland zijn geen export. Bedrijven moeten daarom hun administratie zo regelen, dat leveringen aan een GB btw-nummer dat is verbonden met een in Noord-Ierland gevestigd bedrijf, worden behandeld als intracommunautaire transacties. Daarnaast moeten leveringen aan bedrijven met een GB btw-nummer elders in het VK worden behandeld als export (met toepassing van het nultarief voor export). Bedrijven moeten er daarom op toezien dat alleen de verkopen aan Noord-Ierland in de Opgaaf ICP en Intrastat-aangiften worden vermeld.

Ook aankopen waarbij goederen vanuit Noord-Ierland naar de EU worden vervoerd, blijven intracommunautaire transacties. De koper dient daarom een zogenoemde intracommunautaire verwerving te melden in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen. Beschouw deze aankopen dus niet als import. De aankopen moeten mogelijk worden gerapporteerd in de Intrastat-aangiften van het CBS (boven een bepaald drempelbedrag).

Diensten

Voor de btw-heffing op diensten, wordt Noord-Ierland beschouwd als een niet-EU-land. Dit betekent dat bij de hoofdregel voor B2B-diensten, deze diensten aan in Noord-Ierland gevestigde bedrijven (inclusief logistiek, consultancy en managementdiensten) belastbaar zijn buiten de EU. Daardoor is geen EU-btw verschuldigd. Het is niet langer nodig deze diensten in de Opgaaf ICP (kolom diensten) te vermelden. Wanneer een Nederlands bedrijf deze diensten afneemt van een in Noord-Ierland gevestigde dienstverlener, moet de verlegde btw in de Nederlandse btw-aangifte in een andere rubriek worden vermeld. Speciale aandacht is vereist voor transport- en logistieke bedrijven: transport van en naar het VK kan onder voorwaarden worden gefactureerd met een speciaal nultarief (in verband met de in- en uitvoer van goederen naar of vanuit de EU), met uitzondering van transport tussen Noord-Ierland en de EU.

Uitzonderingen op de B2B-hoofdregel zijn momenteel B2B-diensten met betrekking tot onroerende goederen, toegangverlening tot evenementen, restaurant- en cateringdiensten en de kortdurende verhuur van vervoermiddelen. Per 1 januari verandert de btw-heffing met betrekking tot deze diensten niet.

Dit artikel is geschreven door Frank Resseler van VAT Institute.
De inhoud heeft alleen betrekking op de algemene kwesties met betrekking tot B2B-transacties met bedrijven in Noord-Ierland, op basis van de huidige status van de onderhandelingen tussen het VK en de EU. Als jouw bedrijf of cliënt (ook) actief is met B2C-transacties van goederen en diensten met klanten in Noord-Ierland, kunnen er ook specifieke regels van toepassing zijn.