skipToContentskipToFooter

Vier maatregelen om buffers te vergroten

12-04-2024 Van het just-in-time ontvangen van goederen tot het aanhouden van een veiligheidsbuffer. Wat is een verstandige aanpak? 

Onderzoek van evofenedex naar de crisis in de Rode Zee liet zien dat, ondanks een langere vaartijd rond Kaap de Goede Hoop van ruim twee weken, zestien procent van de bedrijven geen extra maatregelen nam vanwege voldoende voorraad gereed product. De al aanwezige voorraden waren een gevolg van grote bestellingen, gedaan ten tijde van de coronapandemie en de daaropvolgende economische vertraging, die resulteerde in een afname van de vraag. Is dit een bewuste strategie of eerder geluk dan wijsheid?

Redundantie vanuit historisch perspectief

Om de hierboven gestelde vraag te beantwoorden, is het belangrijk om eerst het historische perspectief te bekijken. Veel moderne logistieke en productiesystemen zijn opgezet vanuit de Lean-filosofie en de Six Sigma-methodologie. Hierbij wordt vaak verwezen naar de fabriek van Toyota in de jaren 60. Hier werd een systeem gecreëerd om goederen just-in-time (JIT) te leveren. Dit systeem resulteerde in een efficiënt proces, met minimale voorraadniveaus, wat vervolgens leidde tot minder verspilling en tot lagere kapitaalkosten. JIT vertegenwoordigt een hoog niveau van ketenefficiëntie, waarbij de benodigde capaciteit precies wordt afgestemd op de vraag. Efficiënte communicatie en samenwerking zijn cruciaal voor het realiseren van JIT. Maar is streven naar JIT in het huidige tijdperk nog steeds een logische benadering?

"Een veerkrachtige keten kan niet alleen verstoringen opvangen, maar kan ook een marktaandeel van concurrenten overnemen in tijden van crisis."

Nanne Schriek, projectmanager supply chain management evofenedex
Nanne-Schriek-500x500 SCM.jpg

Buffers tegen verstoring

Bij JIT wordt alleen de benodigde capaciteit gebruikt. Als er echter ergens een verstoring optreedt in de keten, is er ook minder capaciteit beschikbaar om de impact ervan op te vangen. Hierdoor kunnen de gevolgen van een verstoring nog groter zijn. Deze verstoringen komen steeds vaker voor en hebben een steeds grotere impact. Dit mede door de grote internationale verwevenheid in ketens, waardoor verstoringen elkaar nog eens versterken. Om toekomstige verstoringen het hoofd te bieden, kan het opbouwen van redundantie, ofwel van buffers in de keten, een effectieve strategie zijn om als bedrijf veerkrachtig te zijn. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt.

Vier maatregelen om buffers te vergroten

  • Het inbouwen van extra capaciteit in de productie: bijvoorbeeld door het monitoren van de bezettingsgraad van het machinepark met een kritieke prestatie-indicator (KPI), die waarschuwt als tachtig procent van de totale capaciteit wordt bereikt.
  • Het creëren van extra capaciteit in transport: zoals het reserveren van overtollige slots op een luchthaven, voor het geval er een plotselinge verandering in de vraag optreedt.
  • Het zorgen voor extra voorraadcapaciteit: bijvoorbeeld door een veiligheidsvoorraad aan te houden om aan de vraag te kunnen voldoen in het geval van een verstoring bij een leverancier of in het transport.
  • Het reserveren van extra opslagcapaciteit in magazijnen: door bijvoorbeeld een marge van 85 procent opslagcapaciteit te hanteren om zo buffers te creëren.

Er bestaat echter geen one-size-fits-all benadering voor het kwantificeren van deze buffers. Een model kan onder meer worden gebaseerd op een verwachte ketenverstoring van twee weken, waarbij ook de consumptie van het proces gedurende deze periode, wordt meegenomen in de berekening van de veiligheidsvoorraad. 

Veerkrachtige keten

Door afspraken te maken met ketenpartners over de extra capaciteit, kan de gehele keten veerkrachtiger worden. Een veerkrachtige keten kan niet alleen verstoringen opvangen, maar kan ook een marktaandeel van concurrenten overnemen in tijden van crisis. Concluderend blijft het vinden van dé optimale balans tussen efficiëntie en veerkracht in de keten, een voortdurende uitdaging, vooral in deze dynamische en onvoorspelbare tijd.

Profiteren van buffers

De bedrijven die geen extra maatregelen namen vanwege voldoende voorraad gereed product, lijken te profiteren van een combinatie van geluk en wijsheid. Het feit dat deze bedrijven in staat zijn om een crisisperiode te overbruggen zonder extra maatregelen te nemen, suggereert dat ze mogelijk al een zekere mate van veerkracht in hun supplychain hadden ingebouwd, zij het mogelijk onbedoeld. Dus hoewel er elementen van geluk zijn in het hebben van voldoende voorraad tijdens een crisis, kan dit ook worden gezien als een teken van een weloverwogen strategie om veerkracht in de supplychain te waarborgen.

Dit artikel is geschreven in het kader van Next Gen Resilience onderzoek in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Involvation en University of Groningen en is mogelijk gemaakt door TKI Dinalog.

Auteurs: Nanne Schriek en Wolf Jansen.

Gebruik de Resilience Scan

Deze scan geeft deelnemers in 25 minuten een beeld van de weerbaarheid tegen mogelijke verstoringen in hun supply chain.