skipToContentskipToFooter

Handel met Noord-Ierland blijft vanaf 2021 onderdeel van intrahandel

24-11-2020 Per 1 januari 2021 voert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) enkele veranderingen door in de opgave over de internationale handel in goederen. Deze veranderingen gelden alleen voor maandaangevers voor de intra-EU-uitvoer en intracommunautaire leveringen.

Allereerst worden voor deze aangevers met ingang van januari 2021 de nieuwe invulvelden ‘Land van Oorsprong’ en ‘Partner ID’ toegevoegd. Ook vervalt het huidige veld ‘Transactie’. In plaats daarvan dienen de maandaangevers voor de intra-EU-uitvoer en intracommunautaire leveringen het nieuwe veld ‘Transactie (nieuwe codelijst: 2 cijfers)’ in te vullen. Hiervoor is een nieuwe codelijst beschikbaar. Meer informatie is te vinden in de Handleiding record lay-out elektronische aangifte 2021 en onder het kopje veelgestelde vragen.

Landcodes XI en XU

Daarnaast komt met ingang van 2021 een eind aan de overgangstermijn van de brexit na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De handel met Noord-Ierland blijft vanaf 2021 onderdeel van de intrahandel. Voor handel met Noord-Ierland blijft Intrastat-aangifte verplicht; hiervoor wordt landcode XI gebruikt. De handel met de rest van het Verenigd Koninkrijk (VK) is vanaf 2021 onderhevig aan douanecontroles en hiervoor vervalt de Intrastat-aangifte. Voor de rest van het VK is landcode XU van toepassing.

Iedere maand

Het CBS publiceert iedere maand cijfers over de internationale handel in goederen. Deze cijfers geven inzicht in de handel in goederen van Nederland met andere landen, en zijn van groot belang voor de bepaling van het bruto binnenlands product. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.