skipToContentskipToFooter

Coronaprotocol Transport en Logistiek biedt duidelijkheid

22-04-2020 De sector transport en logistiek heeft een Coronaprotocol Transport en Logistiek opgesteld in overleg met de rijksoverheid. Het protocol biedt duidelijkheid aan werkgevers, opdrachtgevers, zzp'ers en werknemers (ook uitzendkrachten en oproepkrachten) over hoe er in het wegtransport en de logistiek veilig en gezond doorgewerkt kan worden ten tijde van de coronacrisis en de anderhalvemetereconomie.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is blij dat er een protocol is met een heldere set afspraken. “De transportsector werkt vanaf dag 1 in deze periode hard door om het vervoer van belangrijke goederen op gang te houden. Ik heb veel respect voor de chauffeurs die ervoor zorgen dat onze spullen bezorgd worden. Het is goed dat alle mensen in het transport nu extra houvast hebben om zo veilig mogelijk te kunnen blijven werken.”

Duidelijkheid is cruciaal

Machiel van der Kuijl, algemeen directeur evofenedex: "Duidelijkheid in de handel en logistiek is cruciaal. Dit protocol biedt handzame, praktische en werkbare adviezen. Adviezen waarmee werkgevers, werknemers en opdrachtgevers op een veilige wijze zorg kunnen dragen voor het op gang houden van Nederland."

Afspraken

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM, de overheid en de Europese Commissie. Afspraken in het Coronaprotocol ‘Veilig en gezond doorwerken’ zijn onder andere:
• Stel een coördinator aan binnen je bedrijf die centraal aanspreekpunt is voor vragen, en maak bekend aan medewerkers wie dat is.
• Zorg ervoor dat aangepaste procedures van klanten van tevoren bij chauffeurs bekend zijn. Stel desinfectans en wegwerphandschoenen beschikbaar aan medewerkers voor gebruik onderweg.
• Voorkom dat medewerkers in groten getale bij elkaar komen. Scheid binnenkomende en vertrekkende collega’s van elkaar door bijvoorbeeld de overbruggingsshift te verruimen of aangepaste looproutes in te stellen.
• Reinig bij wisseling van de bezetting de cabine met water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel. Denk aan: stuur, pook, instrumentendashboard, deurgrepen en aansluitpunt veiligheidsgordel.
• Wacht buiten als de wachtruimte niet geschikt is om 1,5 meter afstand te houden of wacht in de cabine.
• Behandel werknemers van uw dienstverleners hetzelfde als uw eigen werknemers.
• Stel toiletruimte beschikbaar voor bezoekende chauffeurs en reinig deze intensiever dan gebruikelijk.

Samenwerking

Het protocol is tot stand gekomen door een samenwerking van TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen, evofenedex, VERN, Sectorinstituut Transport en Logistiek, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds SOOB, RIVM en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het protocol is te downloaden links onder dit bericht. Voor meer informatie is een centraal informatiepunt ingericht: www.stlwerkt.nl/corona, of kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

In het verlengde van het Coronaprotocol Transport en Logistiek heeft evofenedex samen met VNO-NCW, MKB Nederland en de Rijksoverheid een poster samengesteld met de belangrijkste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in magazijnen. De poster is ook links onder dit bericht te downloaden.

Op de website www.mijncoronaprotocol.nl staan per branche de formeel vastgestelde protocollen en daarmee de relevante afspraken.