skipToContentskipToFooter

Brexit blijft vragen opleveren voor ondernemers

10-03-2022 De brexit is inmiddels ruim een jaar een feit. Bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk (VK) exporteren, veranderden op 1 januari 2021 van een binnen- in een buitenimporteur. De procedures voor importen vanuit de Europese Unie (EU) waren vanaf deze datum bekend. De Britse importwetgeving wordt stapsgewijs ontwikkeld en uitgebreid met behulp van het Border Operating Model. De ledenadviseurs van evofenedex behandelen wekelijks nog nieuwe brexit-vragen, vandaag lichten we er opnieuw drie uit. Vragen over de specifieke landcode bij de Britse invoeraangifte, verplichte certificaten bij het uitvoeren van werkzaamheden in het VK en plastic verpakkingen.

Specifieke landcode

Q: Op de importaangifte in het VK moet sinds 1 januari 2022 de landcode van het land van verscheping worden ingevuld in plaats van de EU. Kan ik mij desondanks wel blijven beroepen op EU-oorsprong voor preferentieel gebruik?

A: “Voor statistische redenen moet bij invoer in het VK in een invoeraangifte de specifieke lidstaat worden aangegeven en niet de EU. Deze landcode is niet van invloed bij de beoordeling van het juiste gebruik van preferentiële tarieven met oorsprong EU. Je kunt je dus gewoon blijven beroepen op EU-oorsprong voor preferentieel gebruik.”

Certificaten uitvoeren werkzaamheden

Q: Moeten wij voor tijdelijke uitvoer van onze gebruikte landbouwmachines ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden in/naar het VK een fytosanitair certificaat hebben?

A: “Zonder specifieke kennis over jouw machines te hebben, is het waarschijnlijk dat deze in het VK onder de high priority goods vallen (gebruikte land- en bosbouwmachines). Als dit inderdaad het geval is, gelden per 1 januari 2022 fytosanitaire eisen voor de (tijdelijke) uitvoer naar onder andere het VK. Als de machines onder deze gereguleerde producten vallen, dan dient bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een fytosanitair document te worden aangevraagd, dat je bij de invoer in het VK moet kunnen overleggen. Of dit document vereist is voor jouw machines, kun je navragen bij de NVWA.”

Plastic Packaging Tax

Q: Wat verandert er voor mijn export naar de VK op het gebied van plastic verpakkingen per 1 april 2022 met de Plastic Packaging Tax?

A: “De vraag of jij verantwoordelijk bent voor de Plastic Packaging Tax, is afhankelijk van je rol binnen het productieproces. Als je binnen een periode van 12 maanden 10 ton of meer kunststofverpakkingen vervaardigt of invoert, moet je je wellicht voor de belasting laten registreren. Voor de details verwijzen wij bedrijven door naar de Britse overheid.”