skipToContentskipToFooter

Eén ontheffing voor exceptioneel vervoer

19-04-2013 De RDW verleent sinds kort de jaarontheffingen exceptioneel vervoer op een nieuwe manier. Dat betekent dat ondernemers nu met één ontheffing in heel Nederland exceptioneel vervoer kunnen verrichten. De vergunning kost 150 euro.

Wegbeheerders

Voorheen moest een vergunningaanvrager van te voren doorgeven over welke wegen het exceptioneel vervoer zou gaan. Hoe meer wegbeheerders er betrokken waren bij de vergunningverlening, des te duurder werd de vergunning. Een vergunning voor heel Nederland kon oplopen tot 2500 euro. Andere wijzigingen zijn:

  • Het is niet meer nodig om een heel boekwerk aan verleende vergunningen mee te nemen met het transport. De basisontheffing en een kleurenprint van de te volgen route volstaat. Het is ook mogelijk om de route te tonen op bijvoorbeeld de boordcomputer, smartphone of tablet.
  • Voor het vervoer is nu een digitale wegenkaart beschikbaar. Om de route te bepalen, vraagt de bijbehorende tool om de afmetingen en gewichten. Hierdoor wordt duidelijk waar het voertuig wel of niet mag rijden en waar de chauffeur een alternatieve route moet volgen.
  • De maximale hoogte van het transport is nu 4,25 meter. Dat was 4,15 meter. De maximale lengte van 27,5 meter en breedte van 3,50 meter zijn gehandhaafd, evenals het maximale gewicht van 100 ton.

Gewicht

Over het maximaal toegelaten gewicht is nog geen overeenstemming bereikt. Per wegbeheerder zijn er nog grote verschillen. Bij de provincies bijvoorbeeld zijn er 6 die het maximum van 100 ton aanhouden, bij de overige provincies varieert dit tussen de 50 en 80 ton. Een incidentele vergunning blijft daardoor nodig bij overschrijding van het maximaal toegelaten gewicht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen leden telefonisch (tijdens kantooruren) contact opnemen via 079 3467 346.